Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1998 r. na stałe związany z Operą Śląską w Bytomiu. Warsztat wokalny doskonalił na kursach mistrzowskich u K. Kałudowa oraz A. Teligi, brał udział także w kursach aktorskich m.in. W. Ochmana, L. Adamika czy M. Weiss-Grzesińskiego. Współpracuje z teatrami operowymi w Polsce i za granicą, m.in.: Operą Bałtycką, Operą „Nova” w Bydgoszczy, Operą Warneńską w Bułgarii oraz Operą w Konstancy w Rumunii, a także licznymi agencjami artystycznymi. W dorobku scenicznym posiada wiele pierwszoplanowych ról, m.in. takich jak: Alfred w „Traviacie”, Ismael w „Nabucco”, Manrico w „Trubadurze”, Radames w „Aidzie”, tytułowa w „Don Carlosie”, Książę Mantui w „Rigoletcie”, Don Alvaro w „Mocy przeznaczenia”, tytułowa w „Tannhäuserze”, Siegmund w „Walkirii”, Canio w „Pajacach”, Turiddu w „Rycerskości wieśniaczej”, Don Jose w „Carmen”, tytułowa w „Manru”, Dymitr Samozwaniec w „Borysie Godunowie”, Lenski w „Eugeniuszu Onieginie”. Laureat Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W 2011 r. otrzymał Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury przyznawaną przez Mazowiecki Teatr Muzyczny w kategorii najlepszy śpiewak. W dorobku posiada liczne występy w kraju i za granicą. W 2022 r. z zespołem Opery Śląskiej wystąpił na Saaremaa Opera Festiwal w Estonii.