Artysta Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Podczas studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie pobierał lekcje śpiewu u prof. dr hab. W. Wołosiuka. Brał udział w warsztatach mistrzowskich pod kierunkiem prof. A.L. Mroza i prof. V. Bieleckiej. Od lat koncertuje wraz z Polskim Chórem Pokoju. Ponadto, jest członkiem Chóru Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – z zespołem tym odbywa liczne tournée w kraju i za granicą, wykonując partie chóralne i solowe. W 2011 otrzymał dyplom uznania za działania na rzecz Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego z rąk Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego bp. prof. nadzw. dr hab. J. Pańkowskiego. W Operze i Filharmonii Podlaskiej bierze m.in. udział w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki i musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii R. Skolmowskiego.