Jeden z najmłodszych artystów Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzonego przez prof. V. Bielecką. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie dyrygowania prof. A. Olszewskiej. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych Opery i Filharmonii Podlaskiej, m.in. w bajce muzycznej Jaś i Małgosia czy Poniedziałkach muzycznych w reżyserii R. Skolmowskiego. Występuje także jako chórzysta we wszystkich spektaklach wystawianych na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej. W swoim dorobku artystycznym ma również występy solowe jako: Motel Kamzoil – Skrzypek na dachu reż. R. Skolmowski, Janko  ̶  Doktor Żywago reż. J. Szydłowski, Kaczorek – Brzydki Kaczorek reż. J. Szydłowski, Blues Brother – Broadway Dance Club reż. M. Stachura czy II Kapłan – Czarodziejski flet reż. J. Marszewski. Jest współtwórcą i reżyserem autorskiej audycji muzycznej Konopnicka w barwach muzyki wystawianej w Operze i Filharmonii Podlaskiej.