Jeden z najmłodszych artystów Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzonego przez prof. V. Bielecką. Jest studentem II roku studiów magisterskich Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie dyrygowania dr hab. A. Olszewskiej. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych Opery i Filharmonii Podlaskiej, m.in. w bajce muzycznej „Jaś i Małgosia” czy „Poniedziałkach muzycznych” w reżyserii R. Skolmowskiego. Występuje także jako chórzysta we wszystkich spektaklach wystawianych na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej. W 2014 roku zadebiutował na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej rolą krawca Motla Kamzoil w musicalu „Skrzypek na dachu” J. Bocka w reżyserii R. Skolmowskiego.