Wykształcenie:
1995-1998 Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 1 im. Jurija Siemieniako w Grodnie, kierunek – fortepian
1998-1999 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku, kierunek – fortepian
1999-2005 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, specjalność instrumentalista w zakresie gry na fortepianie.
2005-2008 Uniwersytet w Białymstoku, kierunek filologia rosyjska.
2005-2010 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – dyrygentura chóralna. Tytuł magistra sztuki.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2009 – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki, stanowisko Artysta Chóru – alt.
2011-2021 – korepetytor Chóru OiFP
W latach 1999-2006 śpiewałam w chórach Schola Cantorum Bialostociensis i Cantica Cantamus oraz brałam udział w Międzynarodowych Warsztatach Młodzieży Polskiej i Polonijnej „Polskiego Chóru Pokoju”.

Odznaczenia państwowe:
2021- Medal Brązowy za długoletnią służbę, przyznany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.