W 1999 r. ukończył Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie prof. M. Moździerza. Od 1994 r. solista Teatru Wielkiego im S. Moniuszki w Poznaniu, w którym wykonuje szereg pierwszoplanowych partii, m.in. Figara w „Cyruliku sewilskim” G. Rossiniego, Malatestę w „Don Pasquale” G. Donizettiego, Papagena w „Czarodziejskim flecie” i Guglielma w „Così fan tutte” W.A. Mozarta, Escamilla w „Carmen” i Zurgę w „Poławiaczach pereł” G. Bizeta, Macieja w „Strasznym dworze” S. Moniuszki. W latach 1993–1999 uczestniczył w wielu kursach wokalnych, prowadzonych przez R. Karczykowskiego, E. Podleś, G. Wiszniewską czy H. Łazarską. W 2001 r. doskonalił swoje umiejętności podczas Cours Internationaux de Perfectionnement Musical w Luksemburgu, prowadzonego przez S. Geszty. W 1998 r. został finalistą Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu. W 2000 r. otrzymał nominację do Nagrody im. ks. P. Wawrzyniaka dla Wybitnych Wielkopolan w kategorii Nadzieja Wielkopolski. W 2004 r. otrzymał nagrodę Towarzystwa im. H. Cegielskiego w kategorii Młody Pozytywista. Współpracuje między innymi z Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Filharmonią Poznańską, Kaliską oraz Sudecką. W repertuarze posiada także pozycje oratoryjno-kantatowe, takie jak: „Pasja wg św. Jana” J.S. Bacha, Msza koronacyjna Mozarta, „Messa di gloria” G. Pucciniego, „Misa Criolla” A. Ramíreza czy „Carmina Burana” C. Orffa. Stale współpracuje z zespołami Trio Taklamakan oraz Klezmer Trio Anatevka, wykonując z nimi muzykę żydowską oraz muzykę filmową polskich filmów okresu międzywojennego. Koncertuje z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, śpiewając utwory patriotyczne, operowe, operetkowe, musicalowe, filmowe, a także repertuar rozrywkowy. Brał udział w licznych tournée poznańskiego Teatru Wielkiego m.in. po Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu. W latach 1999–2009 był nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, prowadząc zajęcia z emisji głosu na Wydziale Rytmiki, w Studium Piosenkarskim, a od 2006 r. prowadził klasę śpiewu na Wydziale Wokalnym. Od 2009 r. pracuje w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalno-Aktorskim na stanowisku asystenta, a od 2018 na stanowisku adiunkta. W 2018 r. uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.