Sopran. Urodzona w Ukrainie absolwentka Lwowskiego Koledżu Muzycznego im. S. Ludkiewicza, Wydziału Dyrygentury Chóralnej (2010-2014) oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2017-2020). Studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku na Wydziale Wokalnym (studia magisterskie, w klasie śpiewu prof. A. Teligi). Laureatka pierwszej nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Muzyka wokalno-instrumentalna. Tradycja, forma, inspiracja (2016).
Od 2016 do 2020 r. artystka chóru Filharmonii Lubelskiej, następnie asystent dyrygenta i korepetytor wokalny w Chórze Akademickim Politechniki Lubelskiej, gdzie wykonywała partie solowe, m.in.: Mass in Blue W. Toda, Beatus Vir A. Vivaldiego, Stabat Mater E. Astorgi. Od początku 2022 r. pracuje jako Artystka Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.
W 2023 r. na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wcieliła się w rolę Sylviany w operetce Wesoła wdówka F. Lehára.