Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina (klasa śpiewu solowego prof. C. Szyfmana) oraz Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku. Karierę muzyczną rozpoczęła jako flecistka w Zespole Muzyki Dawnej „Preambulum”. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na licznych kursach, lekcjach i warsztatach prowadzonych m. in. przez: E. Pessena, M. Rexrotha, R. Piernaya, E. Meyera, J. Pacquier, D. Snellingsa, H. van der Campa, J.P. Schulza, A. Stefanowicza, M. Nosowską, M. Nahajowskiego i R. Morawskiego. Laureatka drugiego miejsca w II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej „Cancium Gaudium” w Poznaniu. Do jej znaczących kreacji należą m.in. role: Amphitrite oraz Ariela w „Burzy” H. Purcella, Poppei w „Koronacji Poppei” C. Monteverdiego, Venus w „Venus i Adonisie” J. Blowa. Nagrana przez Artystkę wraz z Zespołem „Ars Nova” płyta „Renaissance Polish Music” otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2011. Od września 2014 roku jest uczestniczką Akademii Operowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Obecnie odbywa staż artystyczny na Uniwersytecie F. Chopina w klasie prof. C. Szyfmana, jednocześnie stale współpracuje z O. Pasiecznik.