Urodził się 08 stycznia 2000 roku w Białymstoku. Uczęszcza do Prywatnej SP nr 6. Od najmłodszych lat interesował się muzyką i aktorstwem. Przez cztery lata uczył się w szkole estradowej, gdzie zagrał w dwóch musicalach: „Ona i on” – reż. Agnieszka Baranowska, oraz „Dym” – reż. Bernard Bania. Jest także uczniem Filii PSM I stopnia w Białymstoku gdzie uczy się gry na klarnecie. Pomimo tylu zajęć znajduje jeszcze czas na harcerstwo i wolontariat, za pracę w którym wiosną 2012r otrzymał nagrodę „Ośmiu Wspaniałych”.  Jesienią tego samego roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku został nagrodzony medalem „DILIGENTIAE – Za pilność”.