Absolwent Wydziału Pedagogiki Instrumentalnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku (specjalność akordeon i wychowanie muzyczne). Umiejętności wokalne kształcił pod kierunkiem prof. V. Bieleckiej i prof. C. Szyfmana. Od początku związany z Białostockim Chórem Kameralnym „Cantica Cantamus”. Współpracował także z wieloma chórami w Polsce, m.in. z Cantate Deo, Sine Nomine, Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Warszawie, wykonując partie chóralne i solowe. Koncertował w Niemczech, Hiszpanii i Francji. Od 20 lat współtworzy oktet wokalny Gaudium, z którym koncertuje w Polsce i za granicą. Chórzysta Opery i Filharmonii Podlaskiej.