Urodził się w Wilnie w 1928 roku. Ukończył wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950). Pracuje w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki książkowej, plakatu, rzeźby, wystawiennictwa, scenografii i fotografii. Wystawiał swoje prace na całym świecie. Wykładał malarstwo i historię sztuki na kilku uczelniach. Odbył liczne podróże do krajów azjatyckich. W latach 1982–1984 prowadził Pracownię Grafiki w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Opracował wiele różnorodnych wydań książkowych. Działał na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury ojczystej. Otrzymał szereg nagród, odznaczeń i orderów oraz tytuły Honorowego Obywatela Miasta Suwałk i Ambasadora Kultury Podlasia.