Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1988) oraz reżyserii dramatu Leningradzkiego Państwowego Instytutu Teatru, Muzyki i Kinematografii (1993; od 1993 Pe-tersburska Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej, od 2015 Rosyjski Państwowy Instytut Sztuk Scenicznych w Petersburgu). Reżyser, tłumacz, wykładowca w Rosyjskim Państwowym Instytucie Sztuk Scenicznych na Wydziale Sztuki Aktorskiej i Wydziale Reżyserii Dramatu. Debiutował na scenach Petersburga, a jego wczesne inscenizacje przyniosły mu rozgłosi były prezentowane także w Polsce („Śmiertelne gry” wg F. Dürrenmatta oraz „Ja, Feuerbach” T. Dorsta). W Polsce debiutował spektaklami „Szczęśliwe dni” S. Becketta (1993) oraz „Kontrabasista” P. Süskinda (1994), których premiery odbyły się na scenie Teatru Współczesnego im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu. W karierze reżyserskiej sięgał m.in. po teksty B. Brechta, F. Kafki, S.I. Witkiewicza, T. Różewicza, F. Dostojewskiego, Sofoklesa, W. Shakespeare’a, A. Fredry. Wieloletni dyrektor artystyczny Teatru na Wasiljewskiej w Petersburgu (dawnego Teatru Satyry). Autor znaczących inscenizacji utworów A. Czechowa: „Wujaszka Wani” (1999), „Wiśniowego sadu” (2004), spektaklu „3 x Czechow” (2006) w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu oraz „3 sióstr” (2005) w Teatrze Dramatycznym im. J. Kochanowskiego w Opolu. Jako pierwszy reżyser w Polsce wprowadził na scenę muzyczną wybitne musicale S. Sondheima „Sweeney Todd” i „Niedziela w parku z Georgem”; obie prapremiery zrealizowane w Teatrze Rozrywki w Chorzowie zostały entuzjastycznie przyjęte przez krytykę i widzów. Uznany i wielokrotnie nagradzany za liczne realizacje teatralne i operowe, przygotowane na scenach polskich i zagranicznych. Jego spektakl „Operetka” W. Gombrowicza, zrealizowany w Teatrze Narodowym w Budapeszcie, wygrał XI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu i otrzymał Grand Prix (2014), a zrealizowane w Łotewskim Teatrze Narodowym w Rydze „Opowieści Lasku Wiedeńskiego” Ö. von Horvátha zostały uznane przez krytykę za jeden z najlepszych spektakli sezonu na Łotwie (2015). Poza realizacjami na scenach dramatycznych, znany jest również jako reżyser widowisk operowych. Imponujący dorobek artystyczny sprawia, że jego spektakle goszczą lub uczestniczą w wielu polskich oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach teatralnych, m.in. w Wilnie, Rydze, Tallinie, Moskwie, Helsinkach, Hamburgu czy Lizbonie. Przyniosły one reżyserowi liczne nagrody i wyróżnienia, w tym prestiżową nagrodę Pécs National Theatre Festival na Węgrzech (2010) oraz, dwukrotnie, nominację do Złotej Maski, nazywanej rosyjskim teatralnym Oscarem. Laureat Złotej Rampy, jednej z najważniejszych nagród: nagrody krytyki za najlepszy spektakl roku w Petersburgu; został on wpisany na listę najlepszych spektakli w Rosji (2015). W listopadzie 2015 roku zrealizował w Teatrze 6. Piętro „Wujaszka Wanię” A. Czechowa z W. Malajkatem, M. Żebrowskim i A. Dereszowską w głównych rolach; spektakl został znakomicie przyjęty przez krytykę i widzów. Obecnie przygotowuje w Moskwie premierę sztuki T. Różewicza „Stara kobieta wysiaduje” – w jednym z najsłynniejszych teatrów, Teatrze Sowremiennik.