Chórzystka Opery i Filharmonii Podlaskiej. Studentka pierwszego roku na kierunku wokalistyka oraz trzecie­go roku na kierunku edukacja artystyczna (pod kierunkiem prof. V. Bieleckiej) Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Bia­łymstoku. Od 2015 roku jest dyrygentem chóru kame­ralnego „Kardia” przy parafii św. Ducha w Białymstoku. Koncertuje z Polskim Chórem Pokoju oraz Polskim Na­rodowym Chórem Młodzieżowym. Współpracuje z Chó­rem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2014 roku zdobyła III nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. prof. H. Słonickiej.