Artystka Chóru OiFP

WYKSZTAŁCENIE
2007-2008, Akademia Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych w szkole muzycznej I stopnia z wynikiem celującym
2002-2007, Akademia Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Tytuł magistra z wynikiem celującym
2003-2004, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2 Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa
1996-2002, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Białymstoku, Kierunek: Rytmika
1990-1996, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białymstoku, Instrument: fortepian

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 2006- obecnie , Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, pracuję w zespole chóru OiFP od jego powstania

od 2008- obecnie nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia w Białymstoku
2017- uzyskanie awansu zawodowego: stopień nauczyciela mianowanego (egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego )
W Latach 2002-2006 śpiewałam w Chórze „Cantica Cantamus” oraz brałam udział w Międzynarodowych Warsztatach Młodzieży Polskiej i Polonijnej „Polskiego Chóru Pokoju” 2002-2010.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
2016, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę- przyznany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.