Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - ZAGŁADA DWORÓW W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM PO ROKU 1939

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wystawa poświęcona zagładzie dworów i dworków szlacheckich na Białostocczyźnie pozwala poznać część naszego narodowego dziedzictwa i wojenne losy polskich ziemian, boleśnie doświadczonych Sybirem oraz innymi represjami sowieckiego i niemieckiego aparatu terroru. Wystawa udostępniona została przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku. Wernisaż wystawy odbył się 28 lutego 2017 r. o godz. 12:00. W Sali Wystawowej OiFP-ECS oglądać ją można do 19 marca 2017 r.

 

ZAGŁADA DWORÓW W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM
PO ROKU 1939

 

Poważna wystawa autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dra Łukasza Lubicza-Łapińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziału w Białymstoku pozwala poznać zarówno cześć naszego narodowego dziedzictwa, jaką były ziemskie dwory, jak i jest wspaniałą okazją, by przybliżyć wojenne losy polskich ziemian, boleśnie doświadczonych Sybirem oraz innymi represjami sowieckiego i niemieckiego aparatu terroru. Pełni więc znaczącą edukacyjną rolę.

Na ekspozycję składać się będą plansze prezentujące fotografie rodzinne, wspomnienia oraz dokumenty ukazujące represje, jakim poddawani byli właściciele ziemscy po roku 1939 – wystawa proponuje nam szczególną wyprawę w przeszłość do dworków szlacheckich, które przez wiele wieków były trwałym elementem polskiego pejzażu. Stanowiły ostoję patriotyzmu w czasach zaborów, przetrwały czas powstań narodowowyzwoleńczych i odrodziły się ze zgliszczy po I wojnie światowej. Dopiero II wojna i działania po jej zakończeniu rozpoczęły proces usuwania ich z tego pejzażu. Niszczono bezkarnie zabytkowe obiekty, a ich ziemskich właścicieli skazywano na śmierć lub zsyłkę na Syberię.

 

Wystawie towarzyszy projekt edukacyjny opracowany przez kustosz OiFP-ECS Irenę Kosztyłę, na który składają się tematyczne spotkania na wystawie. Oprowadzenia tematyczne zgłoszonych wcześniej grup szkolnych dotyczyć będą między innymi szlacheckiej filozofii i stylu życia oraz roli i znaczenia kulturowego dworów i dworków szlacheckich:

1) Sarmacka szlachta. Sarmatyzm – ideologia i styl życia (główne idee polskiego sarmatyzmu oraz moda, obyczajowość i kultura dnia codziennego).

2) Ziemskie dwory i ich kulturotwórcza tradycja.

3) Ziemiaństwo polskie w XX w. – zagrabione dziedzictwo i utracona pamięć (zagłada dokonana przez totalitaryzm sowiecki i niemiecki oraz represje z okresu PRL).

 

Szkolne grupy zorganizowane prosimy zgłaszać telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji udzieli kustosz Irena Kosztyła pod numerem 85 732 17 86.

 


 

Fotorelacja z wernisażu (fot. M. Heller):

 


 

Wernisaż wystawy: 28 lutego 2017 r., godz. 12:00 (wstęp wolny)

Miejsce: Sala Wystawowa OiFP–ECS, ul. Odeska 1

Wystawę oglądać można od 24 lutego do 19 marca 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
godz. 9:00–15:00 (oprowadzenia tematyczne),  9:00–17:00 (samodzielni widzowie)
SOBOTA – NIEDZIELA
godz. 11:00–17:00 (samodzielni widzowie)

Bilety:
1 zł – bilet ulgowy
3 zł – bilet normalny
6 zł – zwiedzanie opery + wystawa (bilet specjalny – dla grup zorganizowanych)

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452276