Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wystawa poświęcona „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata” ukazuje indywidualną i zorganizowaną pomoc udzielaną Żydom przez Polaków podczas Zagłady. Wystawa współorganizowana jest przez OiFP-ECS oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddziały w Białymstoku i w Rzeszowie. Jej wernisaż 4 marca 2016 r. zainauguruje białostockie obchody 4. Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. W Sali Wystawowej OiFP-ECS oglądać ją można do 17 kwietnia 2016 r.

 

POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

4 marca 2016 r. o godz. 12:00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”, która przygotowana została przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Autorką scenariusza wystawy jest dr hab. Elżbieta Rączy, a konsultantem merytorycznym dr Aleksander Namysło.

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaj i okoliczności udzielonej pomocy, niesionej przez Polaków obywatelom wyznania mojżeszowego z narażeniem własnego życia. Przedstawione są akty indywidualnej pomocy i pomoc zorganizowana – działalność „Żegoty”. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady, ukazując piękne i tragiczne zarazem karty tej pomocy i na konkretnych przykładach odpowiada na pytanie, co oznacza honorowy tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Wystawa dokumentuje także, obok sylwetek Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce, Polaków ratujących Żydów poza granicami kraju, pomoc duchowieństwa, kontakty powojenne ocalałych z Zagłady i ich wybawicieli oraz powojenne losy dzieci żydowskich ukrywanych przez Polaków. Wzrusza historia małżeństwa Czesława i Reginy Ostrowskich z Knyszyna, którzy przygarnęli dziesięciomiesięczną dziewczynkę, czy historia Zygmunta Łupińskiego oraz Władysławy i Jana Smółko, którzy uratowali Menachema i Mojżesza Turków z Tykocina. Część regionalną ekspozycji opracowała dr Ewa Rogalewska z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa zorganizowała została przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddziały w Rzeszowie i Białymstoku oraz Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku i zainauguruje białostockie obchody 4. Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, który decyzją Parlamentu Europejskiego od 2013 r. obchodzony jest 6 marca.

 

Wystawie towarzyszy projekt edukacyjny opracowany przez OiFP-ECS – „Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, na który składają się tematyczne spotkania na wystawie, prowadzone przez kustosz Irenę Kosztyłę, poświęcone następującym wątkom tematycznym:
– Polityka eksterminacyjna III Rzeszy skierowana przeciwko ludności żydowskiej;
– „Żegota” – Rada Pomocy Żydom 1942–1945 (polska konspiracyjna organizacja humanitarna przy Delegaturze Rządu RP na Kraj);
– Honorowy tytuł i medal „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”;
– Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata;
– Jan Karski i jego misje kurierskie w sprawie Holocaustu.

 

Szkolne grupy zorganizowane prosimy zgłaszać telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji udzieli kustosz OiFP, Irena Kosztyła, pod numerem 85 306 75 19 lub 85 306 75 05.

 


 

Fotorelacja z wernisażu (fot. M. Heller):

 


 

Wernisaż wystawy: 4 marca 2016 r., godz. 12:00 (wstęp wolny)

Miejsce: Sala Wystawowa OiFP–ECS, ul. Odeska 1

Wystawę oglądać można od 4 marca do 17 kwietnia 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
godz. 9:00–17:00
SOBOTA – NIEDZIELA
godz. 11:00–17:00

Bilety:
1 zł – bilet ulgowy
3 zł – bilet normalny
6 zł – zwiedzanie opery + wystawa (bilet specjalny – dla grup zorganizowanych)

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1461738