Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - TRIO LONTANO

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

TRIO LONTANO

Pierwsza płyta Tria Lontano – pianistki Anny Kamińskiej, skrzypka Pawła Polaka i wiolonczelisty Grzegorza Vytlacila – to album z rzadziej wykonywaną muzyką kameralną. Artyści podjęli pionierską pracę związaną z prezentowaniem i promowaniem mniej znanych utworów polskich, przywracając pamięć o rodzimych kompozytorach. Na płycie zarejestrowane są Rapsodia d-moll op. 33 Ludomira Różyckiego oraz Trio fortepianowe f-moll op. 10 Grzegorza Fitelberga.

 

IMGL3239

lontano

Fot. M. Heller

 

Rapsodia d-moll na skrzypce, fortepian i wiolonczelę op. 33 Ludomira Różyckiego (1883–1953), nieco zapomnianego polskiego kompozytora, reprezentuje młodopolski styl ze wszystkim, co dla niego charakterystyczne – ciemnym dekadenckim nastrojem i hipnotyzującą melodią o secesyjnie ozdobnej strukturze. Grzegorz Fitelberg (1879–1953), zanim zrezygnował z działalności kompozytorskiej, by poświęcić się dyrygenturze, napisał między innymi piękne Trio fortepianowe f-moll op. 10 – wyróżniające się urodą i fantazją.

Już w kwietniu 2016 roku odnieśli sukces podczas koncertu kameralnego: udało im się wydobyć bogactwo treści i Rapsodii Różyckiego, i Tria Fitelberga, utworów zaglądających głęboko do polskiej duszy. Podbili wówczas serca zarówno publiczności, jak i krytyków.

Pochodzą z południa Polski, zostali białostoczanami z wyboru zawodowego. Trio fortepianowe „Lontano” powstało w 2009 roku. Pomysłodawcami założenia zespołu byli muzycy pochodzący z południa Polski, ale rodzinnie i zawodowo związani z Białymstokiem: Anna Kamińska (fortepian), Paweł Polak (skrzypce) oraz Grzegorz Vytlacil (wiolonczela). Są absolwentami polskich uczelni, gdzie kształcili się pod kierunkiem wybitnych pedagogów: prof. J. Skramlika, prof. W. Raczkiewicza, prof. A. Zielińskiego. Muzycy doskonalili swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach muzycznych i stypendiach naukowych u takich artystów, jak: R. Baldini, M. Keser, A. Grudzień, R. Szreder, B. Bryła, Ch. Wyneken, S. Yaroshevich, M. Catania.

Członkowie tria poza wspólną grą prowadzą też ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. Koncertują jako soliści i kameraliści wraz z innymi zespołami w kraju i za granicą, m.in. w Kijowie na Chamber Music Session, współpracując z takimi artystami jak K. Kenner czy podczas cyklu koncertów kameralnych w Białymstoku i Bielsku-Białej z L. Stawarz, a także na Festiwalu Forum Musicum we Wrocławiu oraz Rzeszowie. Trio fortepianowe „Lontano” posiada w repertuarze utwory kompozytorów różnych epok i krajów, jednak szczególnym zainteresowaniem darzą literaturę polskich kompozytorów muzyki kameralnej – L. Różyckiego, G. Fitelberga, F. Chopina.

 

Grzegorz Vytlacil i Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Damian Tanajewski prezentują płytę Tria Lontano (fot. A. Ostaszewski)

 

Trio fortepianowe Lontano
Anna Kamińska – fortepian
Paweł Polak – skrzypce
Grzegorz Vytlacil – wiolonczela

Ludomir Różycki (1883–1953)
Rapsodia op. 33 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę
Grzegorz Fitelberg (1879–1953)
Trio fortepianowe f-moll op. 10

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1468334