Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Informacja o konkursie

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Informacja o Konkursie

logo okmd 2016

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki zaprasza młodych adeptów sztuki dyrygenckiej do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Konkurs jest otwarty dla dyrygentów posiadających obywatelstwo polskie, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów odbędzie się w dniach od 4 do 8 września 2016 roku w Białymstoku. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie muzyczne, porównywalne jedynie z Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Dotychczasowi laureaci uznawani są w świecie kultury za wybitne osobowości artystyczne. Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Chmiel oraz Jan Miłosz Zarzycki – koncertują w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Obecność w Jury wybitnych polskich dyrygentów i profesorów uczelni muzycznych jest gwarancją wyboru dyrygentów prezentujących najwyższy kunszt artystyczny.

Na laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, oprócz nagród pieniężnych, czeka możliwość udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oceniani będą przez Jury składające się z polskich dyrygentów pod przewodnictwem prof. Mirosława Jacka Błaszczyka Dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Członkowie Jury: prof. zw. Tomasz Bugaj - Kierownik Katedry Dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Marek Pijarowski Kierownik Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Paweł Kotla Pierwszy Dyrygent i Kierownik Artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres OiFP do 20 maja 2016 r. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie, podjęta przez Komisję weryfikacyjną, ogłoszona zostanie do 31 maja 2016 r. Następnie uczestnicy przystąpią do dwuetapowych zmagań:

Etap I (45 września 2016 r.):
Z repertuaru uczestnik Konkursu wybierze dwa utwory z grupy A (C.M. Weber – Uwertura do opery „Oberon”, G. Verdi – Uwertura do opery „Moc przeznaczenia”, S. Moniuszko – Uwertura „Bajka”) i dwa utwory z grupy B (J. Haydn – Symfonia D-dur nr 101 „Zegarowa”, W.A. Mozart – Symfonia C-dur „Linzka” KV 425, L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92), po czym ze wskazanych wylosuje po jednym utworze z każdej grupy.

Etap II (67 września 2016 r.):
Z podanego repertuaru z grupy A (A. Dvořák – IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata” op. 95, P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74, M. Karłowicz – Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7) uczestnik Konkursu wybierze dwa utwory, po czym wylosuje jeden utwór. Z podanego repertuaru z grupy B (K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61, W. Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę) uczestnik Konkursu wylosuje jeden utwór. Dobór repertuaru konkursowego uwzględnia potrzebę promowania twórczości Patrona Konkursu, Witolda Lutosławskiego i innych polskich kompozytorów wśród adeptów dyrygentury i publiczności.

Uroczysty Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 19.00.

Finalistom Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe oraz trzy wyróżnienia:
Laureat I nagrody: 15 000 zł
Laureat II nagrody: 10 000 zł
Laureat III nagrody: 5 000 zł

Laureaci I, II i III nagrody mają zapewniony udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.
Wręczenie nagród regulaminowych i wyróżnień nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów, który zakończy VI Ogólnopolski Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.
Cały przebieg Konkursu otwarty będzie dla publiczności i mediów.

Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 24 uczestników. Komisja weryfikacyjna może stworzyć listę uczestników rezerwowych.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów rozpoczynających karierę artystyczną. Jest także znakomitą promocją twórczości Patrona Konkursu, Witolda Lutosławskiego wśród adeptów dyrygentury.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1441353