Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Praca

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Praca

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

kierownika Pracowni Perukarskiej, Fryzjerskiej i Charakteryzacji
Nr referencyjny: PP/01/18

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego o profilu perukarsko-fryzjerskim lub charakteryzacji,
 • praktyki zawodowej – 3 lata pracy na stanowisku charakteryzatora,
 • umiejętności zarządzania, nadzorowania i koordynowania pracy podległych pracowników,
 • samodzielności, komunikatywności i dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań.

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Zakres zadań:

 • charakteryzatorska obsługa prób, przedstawień i wydarzeń artystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanowiskiem (m.in. planowanie budżetu rocznego pracowni, składanie zamówień na materiały charakteryzatorskie, przygotowywanie planów pracy pracowników, sporządzanie umów),
 • zarządzanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • prowadzenie i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zespołu.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w strukturach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15.08.2018 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 6. pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; Niepodanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić kontakt z kandydatek lub dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy.
 11. przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.

 

Pierwsze śniadanie w lipcu warto zjeść w wyjątkowym miejscu! 1 lipca (niedziela) od 11.00 do 16.00 zapraszamy na Targ Śniadaniowy: blisko ludzi, blisko muzyki, który towarzyszyć będzie Halfway Festival 2018!

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1461777