Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Kazimierz Złocki

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Kazimierz Złocki

Urodził się 16 grudnia 1916 roku w Grodnie w rodzinie kultywującej tradycje muzyczne. W 1939 roku ukończył Wydział Dyrygentury Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Był uznany przez prof. Waleriana Bierdiajewa za najzdolniejszego studenta. II wojna światowa przerwała jego karierę muzyczną. Wstąpił do Armii Krajowej. W Puszczy Augustowskiej był zastępcą dowódcy Oddziału Dywersyjnego „Sokoła”. Brał czynny udział w akcji „Burza”. Używał pseudonimu „Radziwiłł”, „Muzykant”. Od sierpnia 1944 roku pracował w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku, udzielał pomocy w legalizacji członków AK Okręgu Białystok. Dzięki wystawianiu byłym członkom AK przepustek na przekroczenie granicy polsko-sowieckiej, uratował przed aresztowaniem 200 ludzi. Za tę działalność i ukrywanie dwóch członków AK został aresztowany. Od 1 stycznia 1948 roku do 5 maja 1953 roku przebywał w więzieniu w Warszawie, Rawiczu i Strzelcach Opolskich. Po powrocie z więzienia nie przyjął propozycji pracy w Warszawie. Pozostał w Białymstoku. Chciał – jako muzyk – nadrobić stracony czas. Stworzył orkiestrę dętą łącznościowców w Białymstoku, w Białostockiej Ekspozyturze Polskiego Radia był doradcą muzycznym. Jego marzeniem było stworzenie orkiestry symfonicznej. Przesłuchiwał kandydatów, przepisywał nuty, starał się o dotacje z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwsze koncerty nowo utworzonego zespołu były jego wielką radością. Zdążył napisać dwa utwory Marsz uroczysty i walc Spacerkiem po plantach. Kazimierz Złocki zmarł 13 lutego 1955 roku w wieku 38 lat, nagle, przed koncertem, który już się nie odbył. Był zniszczony wojną, pobytem w więzieniach stalinowskich, tempem pracy. Jego śmierć zabrała Białostocczyźnie nie tylko wspaniałego muzyka, ale i szlachetnego człowieka.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1461664