Historia

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejszym centrum życia kulturalnego w tej części Europy. Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki jest  Damian Tanajewski.

Początki Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 roku, kiedy w Białymstoku została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Muzycy Orkiestry nie mieli wówczas własnej siedziby – próby i koncerty odbywały się m.in. w Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Po dwudziestu latach działalności artystycznej Orkiestra otrzymała status filharmonii i przeniosła się do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej.

9 lipca 2004 miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia budowy „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska”. Pomysłodawcą budowy opery był Marcin Nałęcz-Niesiołowski (Dyrektor instytucji w latach 1997-2011), a sygnatariuszami porozumienia Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego, Wojewodę Podlaskiego Marka Strzalińskiego i Miasto Białystok reprezentowane przez Ryszarda Tura Prezydenta Miasta Białegostoku.

W sierpniu 2005 roku, w związku z dynamicznym rozwojem artystyczno-organizacyjnym instytucji oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę na – Opera i Filharmonia Podlaska.

9 września 2005 roku, podczas uroczystego koncertu podlaskich filharmoników pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Minister Kultury Waldemar Dąbrowski i Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski podpisali umowę o utworzeniu narodowej instytucji kultury – Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

22 kwietnia 2006 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (kalendarium budowy).

Pomysł stworzenia nowoczesnego obiektu wyrósł z przekonania o konieczności istnienia centrum kulturalnego w tej części Europy. W Białymstoku, mieście łączącym Europę Zachodnią ze Wschodem,  Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki ma być ośrodkiem artystycznym otwartym na środowiska mniejszości narodowych, zainteresowanym współpracą z krajami Europy Wschodniej i krajami nadbałtyckimi.

28 września 2012 roku ma miejsce Wielka Inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Instytucja rozpoczyna swój 58. sezon artystyczny w nowej formule.

W jej bogatym i różnorodnym repertuarze znajdują się spektakle operowe, muzyczne, teatralne, a ponadto koncerty symfoniczne i – w ramach sceny impresaryjnej – koncerty muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej (patrz: Program).

Swoją siedzibę mają tu: Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespoły kameralne: Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Zespół Muzyki Dawnej CONSORT 415 oraz Quintet Dęty Blaszany Op!era Brass (patrz: Artyści).

Instytucja prowadzi różnorodną działalność teatralną i muzyczną, dysponując własnym studio nagrań oraz warunkami do realizacji radiowo-telewizyjnych. Obiekt tworzy także atrakcyjną przestrzeń konferencyjną i wystawienniczą (patrz: Odkryj Operę, Wynajem Sal).

Dzięki nowoczesnej architekturze i świetnym rozwiązaniom technologicznym OiFP-ECS gwarantuje wysoką jakość wszystkich projektów, przedsięwzięć i produkcji. Znajdują one dla siebie miejsce w atrakcyjnych przestrzeniach Dużej Sceny, Sceny Kameralnej, Amfiteatru i Foyer.

W ponad 60-letniej historii instytucji o kształcie artystycznym Orkiestry decydowali dyrektorzy:

Kazimierz Złocki (1954–1955)

Leon Hanek (1955–1958)

Jan Kulaszewicz (1958–1971)

Tadeusz Chachaj (1971–1989)

Mirosław Jacek Błaszczyk (1990–1996)

Marcin Nałęcz Niesiołowski (1997–2011)

Roberto Skolmowski (2011–2014)

Damian Tanajewski (od 2015)

 

KALENDARIUM BUDOWY