Regulamin Newslettera

Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Operę i Filharmonię Podlaską Europejskie Centrum Sztuki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Opery i Filharmonii Podlaskiej – m.in. informacje o repertuarze i premierach, informacje prasowe...

2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w Operze i Filharmonii Podlaskiej drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając w aktywny link znajdujący się w stopce otrzymanej wiadomości

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera

5. Opera i Filharmonia Podlaska nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. Opera i Filharmonia Podlaska ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.