Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Newsletter

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Newsletter

Jeśli pragną Państwo otrzymywać od nas informacje
o najnowszych koncertach oraz wydarzeniach artystycznych prosimy
o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie poniższych pól.

Regulamin Newslettera

Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Opery i Filharmonii Podlaskiej – m.in. informacje o repertuarze i premierach, informacje prasowe...

2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w Operze i Filharmonii Podlaskiej drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z:

  • Wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Operę i Filharmonię podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Odeska 1, a także udostępnianie ich innym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz w innych przepisach.

  • Wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów o charakterze marketingowym, których nadawcą jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może uzyskać wgląd do swoich danych, poprawić je lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając w aktywny link znajdujący się w stopce otrzymanej wiadomości.

5. Opera i Filharmonia Podlaska nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6. Opera i Filharmonia Podlaska ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1455634