Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - WARSZTATY EDUKACYJNE TOWARZYSZĄCE SPEKTAKLOWI KORCZAK CH. WILLIAMSA

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

WARSZTATY EDUKACYJNE TOWARZYSZĄCE SPEKTAKLOWI KORCZAK CH. WILLIAMSA

NOWY PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

TOWARZYSZĄCY SPEKTAKLOWI

KORCZAK” CHRISA WILLIAMSA

skierowany do uczniów

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zaprasza do udziału w nowym programie warsztatów edukacyjnych towarzyszącym prezentacjom musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane w związku z szeregiem wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych w Polsce w 2012 roku, ogłoszonym oficjalnie, decyzją Sejmu RP, Rokiem Janusza Korczaka.

Tematem przewodnim warsztatów jest heroiczna postać Janusza Korczaka, jego działalność, twórczość i ponadczasowa myśl pedagogiczna. Autorzy przedsięwzięcia są przekonani o tym, że promowanie jego metod i wzorców postępowania z dziećmi ma charakter uniwersalny.

Celem projektu jest uczczenie pamięci Starego Doktora – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji i tworzenie praw człowieka ma oddziaływanie międzynarodowe, a także kształtowanie szacunku, tolerancji do inności, wspieranie oraz promowanie lepszego zrozumienia historii narodu żydowskiego i trudnej tematyki Zagłady.

Poprzez działania edukacyjne autorzy projektu chcą kształtować świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne „Korczak” Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku ma stać się platformą dialogu w oparciu o wzajemne poszanowanie wspólnej nam i trudnej historii i poszanowanie praw człowieka. Charakter projektu wynika z potrzeby poprawy jakości edukacji oraz wspierania doświadczeń, innowacyjności     i dialogu. Inspirując się aktualnym programem Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), twórcy projektu mają nadzieję, że będzie miał on charakter innowacyjny i wpłynie na nowe kierunki i modele działań edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. Służyć ma on też rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej i oświatowej.

 

I. Warsztat literacki:

Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie" – Janusz Korczak oraz świat jego praw i wartości

Warsztat literacki poświęcony Januszowi Korczakowi – bohaterowi musicalu „Korczak” Ch. Williamsa, dziedzictwu żydowskiemu oraz trudnej tematyce Zagłady, w kontekście praw dziecka      i człowieka.

Świat praw i wartości Janusza Korczaka uczestnicy warsztatu poznają przez pryzmat obejrzanego musicalu oraz innych tekstów związanych z działalnością Starego Doktora (m.in. fragmentów „Pism wybranych” J. Korczaka, wspomnień, fragmentów filmów: „Janusz Korczak Król Dzieci” A. Ziarek, filmów dokumentalnych ukazujących życie w getcie warszawskim, książki „Pamiętnik Blumki” I. Chmielewskiej).

Czas trwania: 60 min.

Osoby prowadzące: mgr Anna Janina Kloza, mgr Małgorzata Rusiłowicz

Terminy: po prezentacji musicalu | godz. 13.30-14.30

14 (cz.), 26 (wt), 27 (śr.)  lutego 2013r.

5 marca 2013r. (wt.)

9, 10, 11 kwietnia 2013r. (wt., śr., cz.)

 

II. Warsztat artystyczny

Zaczarowany ptak – symbol wolności i tęsknoty”

Warsztat nawiązujący do wartości korczakowskich oraz praw człowieka i dziecka.

Jego uczestnicy podejmą się interpretacji symboliki ptaka występującego w musicalu oraz we fragmentach „Pism wybranych” Janusza Korczaka.

Ponadto, wykonają pracę plastyczną przedstawiającą zaczarowanego ptaka z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Czas trwania: 60 min.

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Wołkowycka

Terminy:  warsztaty będą realizowane w szkołach na specjalne zamówienie pedagogów

Autorki warsztatów

mgr Anna Janina Kloza

mgr Małgorzata Rusiłowicz

mgr Katarzyna Wołkowycka

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy grupy do 40 osób.

Cena udziału w warsztatach – 3 zł/os.

Kontakt: Iwona Matosek | tel. (+48) 502 862 789 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE EDUKACYJNYM TOWARZYSZĄCYM POLSKIEJ PREMIERZE MUSICALU „KORCZAK” CH. WILLIAMSA:

 

Od czasu polskiej premiery musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii R. Skolmowskiego Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku realizuje liczne projekty edukacyjne poświęcone kulturze żydowskiej i tematyce Zagłady.

 

KONFERENCJA EDUKACYJNA „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”

22 października 2012 roku odbyła się KONFERENCJA EDUKACYJNA „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”. W jej programie znalazł się panel dyskusyjny z udziałem znakomitych gości – przedstawicieli różnych ośrodków edukacyjnych i instytucji kulturalnych. Przedmiotem debaty była współczesna kondycja edukacji poświęconej Holokaustowi oraz edukacji międzykulturowej.

 

PUBLIKACJA KSIĄŻKI „CO WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE ZAGŁADY. OPOWIEŚĆ RYMOWANA DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ WIEDZIEĆ” ORAZ SPOTKANIE Z AUTORKĄ BATSZEWĄ DAGAN I ILUSTRATORKĄ KSIĄŻKI OLĄ CIEŚLAK

 

Gościem honorowym konferencji będzie izraelska poetka i pisarka Batszewa Dagan – wybitna twórczyni metody psychologiczno-pedagogicznej pomagającej przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o Shoah oraz autorka publikacji wykorzystywanych w nauczaniu o Holokauście. W dniu konferencji Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki miała zaszczyt zaprosić na spotkanie z autorką oraz promocję polskiego wydania jej pionierskiej książki „Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć” z 1991 roku. Gościem spotkania była także autorka ilustracji Ola Cieślak.

 

Była to już druga, poświęcona tematyce Holokaustu, publikacja Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Pierwszą jest książka „Powieki – bajka dedykowana pamięci Janusza Korczaka i jego dzieciom” autorstwa Michała Rusinka i Oli Cieślak wydana wraz z programem musicalu „Korczak” Ch. Williamsa według projektu profesora Macieja Buszewicza.

 

(CZYTAJ WIĘCEJ: WARSZTATY EDUKACYJNE TOWARZYSZĄCE SPEKTAKLOWI KORCZAK CH. WILLIAMSA)

 

 

SCENARIUSZE EDUKACYJNE „W ŚWIECIE WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA”

Na specjalne zamówienie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku powstały scenariusze edukacyjne „W świecie wartości Janusza Korczaka” autorstwa Anny Janiny Klozy i Małgorzaty Rusiłowicz.

 

Scenariusze poświęcone są kulturze żydowskiej, trudnej tematyce Holokaustu, prawom człowieka oraz postaci i działalności Janusza Korczaka. Zostały skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Materiały mogą posłużyć nauczycielom w ramach lekcji bądź zajęć pozalekcyjnych, a także animatorom kultury w ich autorskich projektach edukacyjnych.

 

Autorki skorelowały materiały edukacyjne z librettem musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego. Zostały one opracowana na podstawie tekstów źródłowych, m.in. „Pism wybranych” (w tym „Pamiętników z getta warszawskiego”) Janusza Korczaka, relacji historycznych i dzienników.

 

Intencją Autorek było ukazanie postaci Janusza Korczaka w kontekście wyznawanych przez niego wartości. Ważne jest bowiem, aby uczniowie zrozumieli na czym polegała niezwykłość ponadczasowej osobowości Starego Doktora, który z zawodu był lekarzem-pediatrą, z zamiłowania – pisarzem, publicystą, dydaktykiem, filozofem, myślicielem i moralistą, zaś z potrzeby serca – społecznikiem i oddanym wychowawcą oraz gorliwym obrońcą praw dziecka.

 

Scenariusze edukacyjne powstały z myślą o przygotowaniu młodzieży szkolnej do świadomej recepcji musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

 

Scenariusze edukacyjne składają się z dwóch części:

 

Cześć I

SCENARIUSZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. „Spotkanie Krzysia ze Strażnikiem Myśli” – tajemnicza wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim są Żydzi?

2. „Pan Doktor jest dla nas najważniejszy a my jesteśmy najważniejsi dla niego” – Janusz Korczak

i jego niezwykły Dom Sierot.

3. „Był sierociniec, a w sierocińcu żydowskie dzieci. Był z nimi człowiek, co je pokochał” – Janusz Korczak i jego dzieci w getcie warszawskim.

4. „Ta historia zaczyna się kilkaset lat temu w mieście Hameln” – symboliczna opowieść o uśpionym w świecie Złu.

5. Projekt edukacyjny pt.: „Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń” ze scenariuszem lekcji: „Dziecko ma nie tylko obowiązki i listę spraw! Dziecko ma także dekalog swoich praw”.

 

CZĘŚĆ II

SCENARIUSZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAJALNYCH

1. „Jestem nie po to, by mnie kochano i podziwiano, ale po to, bym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka" (Janusz Korczak) – świat wartości Starego Doktora.

2. „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest" – Korczak i inni w getcie warszawskim.

3. Czy człowiek może być szczurem? – symbolika w propagandzie antysemickiej i musicalu „Korczak” Ch. Williamsa.

4. Projekt edukacyjny pt.: „Opowiemy Wam o Januszu Korczaku – szlachetnym pedagogu, pisarzu, obrońcy praw dziecka”.

 

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452274