Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - WARSZTATY EDUKACYJNE

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

WARSZTATY EDUKACYJNE

 

PAN NUTEK – UCIECZKA Z OPERY

 

Wprost z pięciolinii partytury musicalu „Upiór w operze” uciekł Pan Nutek. W marcu i kwietniu odwiedzi podlaskie szkoły i spotka się z uczniami. Tak jak w poprzednich edycjach zajęcia poprowadzi aktor, Maciej Zadykowicz, wcielający się w rolę Pana Nutka. Oryginalny sposób prezentacji umożliwi dzieciom poznanie podstawowych zagadnień związanych z operą i musicalem jako gatunkiem scenicznym. Kreatywne spotkanie połączone z ciekawą i twórczą zabawą na pewno sprawi dzieciom radość ze wspólnego zdobywania wiedzy. Serdecznie zapraszamy całe klasy do udziału w zajęciach!

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I–IV.

Czas: 45 min
Cena: 7 zł/os.

 

Fot. M. Heller

 

WARSZTATY „FILCOWY KAPTUREK CZ.”

 

Warsztat edukacyjny składający się z dwóch części. Część teoretyczna w ciekawy i przystępny sposób przybliża tematykę bajki „Czerwony Kapturek”. Podczas spotkania uczestnicy odpowiedzą na pytanie, czym jest prawdziwa przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość i empatia. Celem zajęć warsztatowych jest pobudzenie uczestników do kreatywnego działania plastycznego, każdy z uczestników stworzy własny magnes filcowy przedstawiający jednego z głównych bohaterów bajki, a magnes zabierze ze sobą do domu.

Warsztaty dla grupy wiekowej 5+.

Prowadzenie: Joanna Dybowska, Ireneusz Piechowski
Liczba uczestników: 10–30 dzieci
Czas trwania: 60 min
Miejsce: Green Room OiFP | ul. Odeska 1
Cena: 12 zł/os.

Terminy:
Poniedziałek – piątek: 8.00–12.00

 

KAPTUREK I SPÓŁKA – WARSZTATY MUZYCZNE

 

Wszyscy znamy historię Czerwonego Kapturka – dziewczynki, która wyruszyła z koszykiem pełnym smakołyków do domu chorej babci. Gdyby jednak opowiedzieć tę historię nieco inaczej? Gdyby Kapturek spotkał na swojej drodze innych bohaterów niż znamy z bajki? Czy mogliby się zaprzyjaźnić i pomóc dziewczynce w jej wędrówce? A może wręcz odwrotnie – całkowicie jej przeszkodzić? Wykorzystując podstawowe instrumenty perkusyjne (tzw. instrumentarium Carla Orffa) i elementy pedagogiki teatru będziemy rozwijać poczucie rytmu, wrażliwość słuchową, wyobraźnię i pamięć muzyczną. Poznamy i utrwalimy wartości rytmiczne (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka) i metrum 4/4. Stworzymy własną opowieść muzyczno-ruchową, a w finale zagramy w leśnej orkiestrze.

Warsztaty dla grupy wiekowej 4–10.

Cele:
- rozwijanie poczucia rytmu,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej – rozróżnianie dźwięków o różnej charakterystyce,
- rozwijanie wyobraźni i pamięci muzycznej,
- poznanie/utrwalenie wartości rytmicznych (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka),
- poznanie/utrwalenie metrum 4/4,
- stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń muzycznych (gra na instrumentach perkusyjnych, improwizacje muzyczno- ruchowe, wykorzystanie ciała jako instrumentu perkusyjnego).

Prowadzenie: Monika Lićwinko, Magdalena Kiszko-Dojlidko
Liczba uczestników: 15–30 dzieci
Czas trwania: 75 min
Miejsce: Sala Baletowa OiFP  | ul. Odeska 1
            KONIECZNA ZMIANA OBUWIA NA MIĘKKIE KAPCIE LUB SKARPETKI!
            dotyczy również opiekunów
Cena: 12 zł/os.

Warsztaty rozpoczną się od 7 maja 2018 roku.

 

 

DRZWI DO ŚWIATA MUZYKI – WARSZTATY MUZYCZNE

 

To warsztaty muzyczne, które wprowadzą najmłodszych w magiczny świat dźwięków. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie będą szukać kluczy do zaplanowanych zabaw z muzyką. Po odnalezieniu w przestrzeni opery klucza wiolinowego i basowego dzieci układają własne klucze i przechodzą po nich w sposób symboliczny, otwierając zamki pierwszych drzwi do świata muzyki. W dalszej części zajęć uczą się rytmów, wystukują i powtarzają różne rytmy, poznają m.in. pojęcia lento, moderato, allegro czy metrum. Podczas zabaw dzieci poruszają się w rytmach proponowanych przez instruktorów, ale podają również swoje propozycje, które znają z otaczającego świata (pociąg, zegar, bicie serca). Szukają odpowiedzi na pytania o to, czym jest cisza, a czym dźwięk, jakie dźwięki nas otaczają, czy wpisane są w nie emocje, czy mają na nas wpływ, wywołują reakcje, uczucia. Zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście dźwięk może nas przestraszyć, czy tylko skojarzenia, które w nas wywołuje.

Lekcja bazuje na realizacji ćwiczeń w zespołach oraz zadań wspólnych (dla całej grupy) opartych na wzajemnej współpracy. Proponowane ćwiczenia opracowane są w sposób umożliwiający realizację scenariusza zarówno z dziećmi w wieku szkolnym umiejącymi czytać, jak również z przedszkolakami, które dopiero uczą się rozpoznawać kolory.

Warsztaty dla grupy wiekowej 4+.

Prowadzenie: Monika Lićwinko, Magdalena Kiszko-Dojlidko
Liczba uczestników: 20–30 dzieci
Czas trwania: 80 min
Miejsce: Sala Baletowa OiFP  | ul. Odeska 1
            KONIECZNA ZMIANA OBUWIA NA MIĘKKIE KAPCIE LUB SKARPETKI!
            dotyczy również opiekunów
Cena: 10 zł/os.

Terminy:
Poniedziałki – 8.00–09.45
Wtorki – 8.00–12.30
Środy – 8.00–12.30
Czwartki – NIE MA WARSZTATÓW
Piątki – 8.00–11.30

 

Fot. M. Heller

 

ZA KULISAMI OPERY, CZYLI O TYM, KTO JEST KIM W OPERZE

 

Warsztat edukacyjny, który w ciekawy i przystępny sposób przybliża uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu tematyki operowej. Podczas spotkania uczniowie będą mogli dowiedzieć się m.in. tego, kim jest i czym zajmuje się garderobiana czy inspicjent, jak powstaje spektakl i czy naprawdę nocą po operowych korytarzach przechadza się duch opery.

Warsztat składający się z dwóch części: w czasie części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z pracą osób zatrudnionych w operze (jak wygląda ich dzień pracy i jaki mają zakres obowiązków), w części plastycznej pt. „Nasz kostium teatralny” uczestnicy dowiedzą się jak strojem oddać charakter granej przez aktora postaci, a następnie pod okiem edukatora zaprojektują i samodzielnie wykonają kobiecy i męski kostium operowy.

Warsztat oparty jest na pomysłowości i kreatywności uczestników.

Warsztaty dla grupy wiekowej 5+.

Prowadzenie: Joanna Dybowska, Ireneusz Piechowski
Liczba uczestników: 10–30 dzieci
Czas trwania: 60 min
Miejsce: Green Room OiFP | ul. Odeska 1
Cena: 10 zł/os.

Terminy:
Poniedziałek – piątek: 8.00–12.00

 

Fot. M. Heller

 

SKRZYDŁA DO WOLNOŚCI

 

W trakcie spotkań edukatorzy, w sposób dostosowany do wieku uczestników, poruszają takie problemy jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżają i tłumaczą ludzkie uczucia, myśli i zachowania, starając się uświadomić uczniom, że wszyscy mają prawo do poszanowania swoich zachowań i poglądów – nawet jeśli nie wszystkim one odpowiadają. Pokazują, że tolerancja to też kształtowanie postawy, która umożliwia otwartą dyskusję na drażliwe tematy. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do kreatywnego działania plastycznego, w którym wiedza z zakresu poruszanej tematyki zostanie skorelowana z ich skojarzeniami na temat wolności. W drugiej części zajęć każdy z uczniów wykonuje ptasie pióro inspirowane bohaterami bajki „Adonis ma gościa”.

Na zakończenie pracy wszystkie wykonane przez uczniów pióra zostaną przymocowane do konturu skrzydeł, tworząc „skrzydła do wolności”.

Warsztaty dla grupy wiekowej 5+.

Prowadzenie: Joanna Dybowska, Ireneusz Piechowski
Liczba uczestników: 10–30 dzieci
Czas trwania: 60 min
Miejsce: Green Room OiFP | ul. Odeska 1
Cena: 10 zł/os.

Terminy:
Poniedziałek – piątek: 8.00–12.00

 

ARCHIWUM

 

PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MONIUSZKO!

 

W październiku, listopadzie i grudniu 2017r. podlaskie szkoły odwiedza Stanisław Moniuszko i prowadzi lekcję z uczniami. Lekcja utrzymana jest w konwencji żywiołowego i zabawnego „wykładu”, prezentującego treść opery narodowej „Halka”. Głównym celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z treścią opery i utrwalenie w świadomości najsłynniejszej arii pochodzącej z „Halki” – arii Jontka „Szumią jodły na gór szczycie...”. Lekcję prowadzi aktor, Maciej Zadykowicz, wcielający się w rolę Moniuszki. Niekonwencjonalny sposób prezentacji umożliwi uczniom poznanie ponadczasowego przesłanie dzieła, a także podstawowych zagadnień związanych z operą jako gatunkiem scenicznym. Spotkanie przekształci się w spontaniczną zabawę dającą dzieciom radość wspólnego zdobywania wiedzy. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą poznać tę magiczną operę.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I–VI.

Cel ogólny:
zapoznanie uczniów z treścią opery „Halka” S. Moniuszki i utrwalenie w świadomości najsłynniejszej arii pochodzącej z opery.

Cele szczegółowe:
– uczeń słucha interpretacji utworu prezentowanej przez aktora;
– uczeń dostrzega emocje mówiącego wyrażone głosem, intonacją, gestykulacją i mimiką;
– uczen rozumie specyfikę gatunku jakim jest opera;
– uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko operowe (muzyka, gra aktorska, dekoracja kostiumy, rekwizyty);
– uczeń poznaje i rozumie pojęcia i terminy związane z operą: kompozytor, opera, partytura;
– uczeń prezentuje i uzasadnia własne zdanie;
– uczeń odczytuje ogólny sens i poznaje zasady etyczne obecne w operze „Halka”;
– uczeń ocenia postępowanie bohaterów.

Metody:
– elementy pogadanki;
– elementy dyskusji;
– ćwiczeń planszowych;
– poglądowa – wysłuchanie dzieła.

Czas: 45 min
Cena: 7 zł/os.

 

Fot. M. Heller

 

LAURKA DLA NAUCZYCIELKI

 

Warsztaty towarzyszyły wystawie „Wspomnienia z Syberii”, prezentującej wydarzenia związane z wywózkami i losy konkretnych Sybiraków, których poznawaliśmy przez zdjęcia, listy i pamiętniki. Zajęcia, poprzedzone lekcją muzealną, nawiązywały do przedstawionego na wystawie listu wysłanego do nauczycielki przez zesłaną na Sybir Danusię Malewską. Warsztaty były prowadzone przez edukatorów z Muzeum Pamięci Sybiru, w warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych.

 

DEPORTACJE NA SYBERIĘ W LATACH 1940–1941

 

Warsztaty towarzyszyły wystawie „Wspomnienia z Syberii”, prezentującej wydarzenia związane z wywózkami i losy konkretnych Sybiraków, których poznawaliśmy przez zdjęcia, listy i pamiętniki. Warsztaty związane były z problematyką deportacji na Syberię w latach 1940–1941. Warsztaty były prowadzone przez edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej, w warsztatach wzięli udział uczniowie gimnazjów, liceów i techników.

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452280