Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - WARSZTATY EDUKACYJNE "BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY"

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

WARSZTATY EDUKACYJNE "BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY"

BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY”

INTERAKTYWNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

OPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie – Centrum Sztuki, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Radio Białystok zapraszają dzieci i młodzież i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w interaktywnych zajęciach edukacyjnych „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” poświęconych życiu i Zagładzie białostockich Żydów w czasie II wojny światowej.

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Interaktywna lekcja edukacyjna „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” rozpoczyna cykl działań dydaktycznych w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku w sezonie 2013/2014.

Oferta jest skierowana i dostosowana do uczniów na trzech etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Wszystkie działania prowadzone w ramach zajęć mają charakter interaktywny (zakładają czynny udział i zaangażowanie uczestników).

Lekcja powstała w oparciu o zasady edutainment (partycypacja, wywoływanie emocji, zachęcenie do działania, perswazja – promowanie wzorców zachowań [klasyfikacja wg badaczki Phyllis Tilson Piotrow]), jest zatem próbą twórczego połączenia lekcji muzealnej z częścią warsztatową.

 

CELE

Po zajęciach uczeń:

 • wie, jaka była sytuacja Żydów polskich pod okupacją niemiecką,

 • zna realia życia w getcie warszawskim i getcie białostockim,

 • wykazuje postawę tolerancji religijnej, kulturowej, narodowościowej,

 • dostrzega konieczność pielęgnowania pamięci o przeszłości,

 • rozumie i dostrzega związek przeszłości z teraźniejszością i przyszłością,

 • potrafi analizować i interpretować tekst, materiał ilustracyjny (fotografie) oraz słuchowisko,

 • umie wyciągać wnioski na podstawie posiadanych informacji,

 • potrafi pracować w grupie i wypowiadać się na forum.

Słowa kluczowe

Holokaust/ getto/ bohater indywidualny/ tolerancja/ pamięć

 

Zajęcia opracowano zgodnie z wymogami podstawy programowej.

Formy i metody pracy są dostosowane do wieku uczestników oraz liczebności grupy.

Po zakończeniu zajęć nauczyciele otrzymują otrzymają karty pracy podsumowujące wykład oraz materiały pomocnicze oraz kilka propozycji projektów edukacyjnych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

MATERIAŁY WYKORZYSTANE PODCZAS PRACY Z UCZNIAMI

1.

Wystawa„…Rękopisy tu grzebię i sieję…”. Pamięć Świata. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma)

2.

Słuchowisko „Wciąż jesteśmy liczni” wg sztuki Marty Sokołowskiej (Polskie Radio Białystok)
Scen./ reż.: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Czas trwania: 70 minut

3.

Fotografie archiwalne (pokaz multimedialny) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma

Czas trwania: 45 minut

 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

WARSZTAT I:: „…RĘKOPISY TU GRZEBIĘ I SIEJĘ…”. PAMIĘĆ ŚWIATA. PODZIEMNE ARCHIWUM GETTA WARSZAWSKIEGO POŁĄCZONA Z WYKŁADEM EDUKATORA - 45 min.

WARSZTAT II: AKTYWNA „LEKTURA” SŁUCHOWISKA „WCIĄŻ JESTEŚMY LICZNI”POŁĄCZONA Z PRACĄ WARSZTATOWĄ – 70 min.

WARSZTAT III: ANALIZA ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH ZE ZBIORÓW ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO IM. E. RINGELBLUMA Z WYKORZYSTANIEM FRAGMENTÓW SŁUCHOWISKA – 45 min.

 

Obecnie w ofercie OiFP-ECS znajduje się WARSZTAT III

Podczas zajęć wykorzystane zostaną wyjątkowo cenne materiały:

 • Najnowsze słuchowisko radiowe pt. „Wciąż jesteśmy liczni” wg sztuki Marty Sokołowskiej w reżyserii Dariusza Szady-Bożyszkowskiego

 • Unikatowe zdjęcia pochodzące ze zbiorów archiwalnych Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie

 • Materiały z prezentowanej obecnie w siedzibie OiFP-ECS wystawy „…Rękopisy tu grzebię i sieję…”. Pamięć Świata. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego przygotowanej przez

 • Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma

oraz

 • inne materiały źródłowe

 

Prowadzący: Małgorzata Rusiłowicz

Terminy:

Wtorki
9.30 - 10.30

Czwartki
8.30 - 9.30

Piątki
8.15 - 9.15

Czas trwania: 60 min

Miejsce wydarzenia: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Koszt udziału w zajęciach: 5 zł

Jednorazowo przyjmujemy grupy do 40 osób

Terminy archiwalne - WARSZTATY "BYLIŚMY..."

 

Kontakt:

Iwona Matosek
tel. +85 30 67 505/ 502 862 789
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Byliśmy, jesteśmy, będziemy” interaktywne zajęcia edukacyjne poświęcone życiu i zagładzie białostockich Żydów w czasie II wojny światowej:

http://www.oifp.eu/pl/aktualnosci/1272-24-01-2014-otwarta-lekcja-historii.html

fot. M. Heller

Otwarta lekcja - projket Bylismy, jesteśmy, będziemy w Operze i Filharmonii Podlaksiej   Konferencja prasowa projket dot. Holocaustu w OiFP

 

 

 

Projekt edukacyjny został objęty patronatem Podlaskiego Kuratorium Oświaty

 

 

 

Patroni medialni:

        

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1439463