Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Abonamenty

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2018/2019
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU


Szanowni Państwo.

Sprzedaż abonamentów na IV kwartał 2018r.(wrzesień-grudzień) rozpocznie się
27 sierpnia 2018r. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 28 września 2018r. Natomiast sprzedaż na poszczególne koncerty rozpocznie się 10 września 2018r.
Program oraz ceny podane zostaną w późniejszym terminie.

Zapraszamy.

 

IV KWARTAŁ 2018 (WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na IV kwartał 2018 roku (wrzesień-grudzień) można nabyć w terminie od 27.08.2018 roku do 27.09.2018 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


DATY KONCERTÓW /9 koncertów/:

wrzesień: 28 (ul. Podleśna 2)

październik: 5, 12, 19, 26 (ul. Podleśna 2)

listopad: 11 (ul. Odeska 1), 16 (ul. Odeska 1)  

grudzień: 16 (ul. Odeska 1), 21 (ul. Odeska 1)  

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok  


 

IV kwartał 2018 (wrzesień-grudzień)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  ..... zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  ..... zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

 

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, Twój Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) i na widowni Dużej Sceny OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 9 koncertów (Abonament MELOMANA).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1461745