Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Abonamenty

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2017/2018
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo.
Sprzedaż abonamentów na I kwartał 2018r. (styczeń-marzec) rozpocznie się 4 grudnia 2017r. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 5 stycznia 2018r.
Szczegóły programowe podamy w najbliższym czasie.
Zapraszamy.

 

WRZESIEŃ I IV KWARTAŁ 2017 (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na wrzesień i IV kwartał 2017 roku (październik-grudzień) można nabyć w terminie od 4.09.2017 roku do 28.09.2017 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


DATY KONCERTÓW /9 koncertów/:

wrzesień: 29  (ul. Podleśna 2)

październik: 6, 20, 27 (ul. Podleśna 2)

listopad: 3, 17, 24 (ul. Podleśna 2)

grudzień: 8, 22 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

 


 

wrzesień i IV kwartał 2017 (październik-grudzień)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  234 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  186 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

5. TWÓJ Abonament - czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy w cenie 1 zł w dniu: 8.12.2017.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, Twój Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 9 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (Twój ABONAMENT).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1439822