Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - EWA BARBARA RAFAŁKO

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

EWA BARBARA RAFAŁKO

ewa rafalko 10.2017

fot. M. Heller

 

Dyrygent Chóru Dziecięcego

Dyrygent Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku). Ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie (1998) i Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2000) oraz Podyplomowe Mistrzowskie Studia Wokalne w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. G. Krajewskiej-Ambroziak (2006). Doskonaliła umiejętności na wielu kursach chórmistrzowskich i wokalnych. W 2007 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej (dyscyplina artystyczna – dyrygentura) w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). Ponadto, pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Współpracowała jako dyrygentka z Chórem Politechniki Białostockiej, Chórem Międzywydziałowym Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, Chórem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz z Chórem Kameralnym działającym przy Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce, z którymi prowadziła szeroko zakrojoną działalność artystyczną, osiągając wymierne sukcesy. Jako dyrygent prowadziła również koncerty wokalno-instrumentalne. Jest opiekunem artystycznym i członkiem Oktetu Wokalnego „Gaudium” oraz zespołu wokalnego „Vis Maior”. W dorobku artystycznym posiada liczne występy jako solistka dzieł oratoryjnych. Niejednokrotnie zasiadała w jury konkursów chóralnych i zespołów wokalnych. Prowadzi wiele warsztatów wokalnych, chóralnych i metodycznych. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę dla najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” w 2005 roku). Od 2011 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej, który brał udział w wielu artystycznych wydarzeniach, wśród których wymienić należy: musical „Korczak” Ch. Williamsa, III Symfonię „Kaddish” L. Bernsteina, koncert „Boże Narodzenie w muzyce”, operę „Traviata” G. Verdiego, musical „Skrzypek na dachu” J. Bocka, wersję koncertową opery „Tosca” G. Pucciniego, przedstawienie „Muzyczne przygody Pana Kleksa”, „Michael Jackson symfonicznie”, koncert „Hommage à Józef Świder”, koncert „Z życia do życia” poświęcony pamięci św. Jana Pawła II z udziałem Lubelskiej Federacji Bardów, koncert „Mijają lata, zostają piosenki”, „Carmina Burana” C. Orffa.

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1442985