Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Leon Hanek

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Leon Hanek

Urodził się w 1925 roku w Mielcu. Wyższe studia muzyczne ukończył na dwóch kierunkach: muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1948-52) pod kierunkiem ks. prof. dr Hieronima Feichta i dyrygentury w PWSM w klasie prof. Włodzimerza Ormickiego (dyplom w 1954 roku). Już w okresie studiów podejmował pracę dyrygencką w chórach i orkiestrze średniej szkoły muzycznej. Po studiach pracował krótko w orkiestrze radiowej w Szczecinie i Operze Śląskiej w Bytomiu. W latach 1955
– 1960 pełnił funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta w Państwowej Orkiestrze Symfonicznej w Białymstoku. Kolejnym miejscem pracy była Rozgłośnia PR we Wrocławiu, gdzie był kierownikiem Redakcji Muzycznej (1960-70). Jednocześnie od 1960 roku realizował funkcję dydaktyczną w PWSM we Wrocławiu. Wkrótce po uzyskaniu stopnia docenta powołany został na stanowisko prorektora, które piastował przez trzy kadencje (do 1978 roku). W 1981 roku został wybrany dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej. Przez sześć lat wykładał również w WSP w Zielonej Górze w Zakładzie Wychowania Muzycznego. Przewód profesorski zrealizowany pod kierunkiem prof. Kazimierza Wiłkomirskiego stanowił podsumowanie wszystkich dokonań artystycznych i pedagogicznych. W latach sześćdziesiątych był kierownikiem artystycznym pierwszych sześciu Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie i taką samą funkcję pełnił na trzech kolejnych (II—IV) Festiwalach Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Lądku Zdroju. Z jego inicjatywy powstał Festiwal Muzyki Organowej we Wrocławiu. Równocześnie sprawował (10 lat) kierownictwa artystyczne dorocznych Festiwali Zespołów Amatorskich i Piosenkarzy w Jeleniej Górze. Leon Hanek jest autorem wielu prac naukowo-badawczych i referatów z dziedziny muzykologii, wychowania muzycznego i muzykoterapii. Zajmował się także publicystyką muzyczną, którą rozpoczął na lamach prasy białostockiej, a następnie kontynuował w gazetach wrocławskich. Największe nasilenie tej działalności nastąpiło w Rozgłośni Wrocławskiej PR, gdzie uprawiał prawie wszystkie formy pracy radiowej. Część tych audycji ukazywała się również w programie ogólnopolskim i radia dla zagranicy. Leon Hanek otrzymał odznaczenia: Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska", „Odznaka Tysiąclecia", Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, „Zasłużony Działacz Kultury", „Budowniczy Wrocławia", Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia", nagrody Ministra Kultury i Sztuki I i II st. oraz trzy nagrody rektorskie.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1468376