Dyrekcja

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
Ewa Iżykowska-Lipińska

Asystent Dyrekcji
Monika Pyzik
monika.pyzik@oifp.eu
tel. 85 306 75 01

Asystent Dyrekcji
Justyna Białous
justyna.bialous@oifp.eu

Dział Księgowości

Główny Księgowy
Izabela Urszula Hajdukiewicz
izabela.hajdukiewicz@oifp.eu
tel. 85 306 75 11

Dział Promocji, Obsługi Widzów i Marketingu

Kierownik
Sylwia Lubiniecka
sylwia.lubiniecka@oifp.eu
tel. 85 306 75 13

Dział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik
Jolanta Wilczewska
jolanta.wilczewska@oifp.eu
tel. 85 306 75 15
fax 85 734 19 55

Dział Organizacji Pracy Artystycznej

Kierownik
Agnieszka Hryniewicka
agnieszka.hryniewicka@oifp.eu
tel. 85 306 75 18

Dział Spraw Kadrowych i Socjalnych

Kierownik
Urszula Rogowska
urszula.rogowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik
Maciej Grabowiecki
maciej.grabowiecki@oifp.eu
tel. 85 306 75 14

Główny Informatyk

Jakub Szumarski
kuba.szumarski@oifp.eu
tel. 85 306 75 40

Dział Obsługi Technicznej Sceny i Widowni

Brygadzista Sceny
Tomasz Parejko
tomasz.parejko@oifp.eu

Dział Multimediów

Kierownik
Robert Burzyński
robert.burzynski@oifp.eu

Dział Oświetlenia

Kierownik
Mateusz Łukaszuk
mateusz.lukaszuk@oifp.eu

Dział Realizacji Dźwięku

Kierownik
Krzysztof Wolfard
krzysztof.wolfard@oifp.eu

Pracownia Perukarska, Fryzjerska i Charakteryzacji

Kierownik
Paulina Gudewicz
paulina.gudewicz@oifp.eu

Pracownia Garderobianych i Krawcowych

Kierownik
Barbara Rożko
barbara.rozko@oifp.eu

Rekwizytor

Aneta Komenda
aneta.komenda@oifp.eu

Producent Wykonawczy

Anna Jakubowska-Podsiad
anna.jakubowska@oifp.eu
tel. 85 306 75 21

Specjalista ds. BHP, PPOŻ i OC

Łukasz Wysocki
lukasz.wysocki@oifp.eu
tel. 85 306 75 12

Główny energetyk

Marek Lelusz
marek.lelusz@oifp.eu
tel. 85 306 75 31

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Przedlacki
iod@oifp.eu