Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (siedziba instytucji mieści się przy ul. Odeskiej 1, 15-406 Białystok).

Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 31 maja 2019 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej OiFP.