Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku wychowanie muzyczne w klasie dyrygowania prof. V. Bieleckiej (dyplom z wyróżnieniem). Od zawsze interesuje się muzyką cerkiewną i jej poświęciła swój dyplom. Repertuar dyplomowy przygotowała z chórem młodzieżowym prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku, a sam koncert – po raz pierwszy w historii białostockiej uczelni – odbył się w prawosławnej świątyni, we wspomnianej katedrze. Od 2006 r. jest korepetytorką i chórzystką Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jako dyrygent pracuje też z amatorami. Od 2005 do 2007 r. prowadziła chór kameralny śpiewający podczas polskojęzycznych nabożeństw w prawosławnej kaplicy św. Serafina z Sarowa w Białymstoku. Od 2008 r. jest dyrygentką chóru młodzieżowego prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku. Zespół pod jej kierunkiem bierze udział w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach, śpiewa podczas nabożeństw, występuje także podczas uroczystości miejskich.