w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

1. Kasy w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki (dalej jako „OiFP”) prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów.
2. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.
3. Przy zakupie abonamentu kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament MELOMANA ulgowy, TWÓJ Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) i na widowni Dużej Sceny OiFP (ul. Odeska 1), z których chciałby skorzystać, a OiFP oferuje dostępne miejsca.
4. Do zakupu Abonamentu MELOMANA ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
• uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
• posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
• nauczyciele szkolnictwa artystycznego.
5. TWÓJ Abonament to 5 wybranych koncertów i dodatkowy w cenie 1 zł.
6. Miejsca nieobjęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2): rząd VIII, miejsca 1–14.
7. Miejsca nieobjęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1): parter, rząd 12, miejsca 9–20.
8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.
9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym. Podstawą do zwrotu jest abonament i dokument zakupu.
10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i dokument zakupu.
11. Warunkiem wydania abonamentu zastępczego jest zgłoszenie zaginięcia abonamentu Kierownikowi Działu Promocji, Obsługi Widzów i Marketingu w formie pisemnej lub mailowo na adres: bilety@oifp.eu (tytuł wiadomości: Zaginięcie abonamentu).