Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - WSPOMNIENIA Z SYBERII

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

„Wspomnienia z Syberii” to ekspozycja dotycząca przeżyć osób zesłanych na Syberię w czasie drugiej wojny światowej. Wystawa zaprezentuje dziesięć indywidualnych, osobistych historii o losach Sybiraków. Można będzie oglądać ją do 30 listopada 2017 roku. Na wernisaż wystawy zapraszamy 14 września 2017 r. o godz. 17:00 w przestrzeni dolnego foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1.

 

WSPOMNIENIA Z SYBERII

 

„Wspomnienia z Syberii” to wspólny projekt Opery i Filharmonii Podlaskiej, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Piotra Sawickiego, prezentujący przeżycia osób wywiezionych na Syberię w czasie drugiej wojny światowej.

Zasadniczy człon ekspozycji stanowią listy, zbiór uzupełniono także o fragmenty pamiętników i wspomnień represjonowanych przez system sowiecki i wywiezionych na Syberię w latach 40.–50. XX wieku. Znajdziemy tu opis życia w obozowej rzeczywistości, zmagania z trudem pracy w łagrach, głodem, chorobami, śmiercią najbliższych. Znamienny jest także fakt, że dobór treści na wystawę ma charakter konstrukcyjno-interpretacyjny, nadrzędną intencją było ukazanie sfery emocjonalnej zesłańców. Z obszernych archiwów Muzeum Pamięci Sybiru, Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów prywatnych Piotra Sawickiego wypreparowano dokumenty, które są przede wszystkim hymnem na cześć miłości i nadziei.

W efekcie wystawa prezentuje dziesięć indywidualnych, osobistych historii o losach Sybiraków, przepełnionych emocjami, tęsknotą za ojczyną, strachem przed samotnością, lękiem o życie. Relacje są subiektywnym spojrzeniem na zesłańczą rzeczywistość, jednocześnie uniwersalną opowieścią o uczuciach znanych, ale ciągle pamiętanych przez Sybiraków i ich najbliższych. Ekspozycja przedstawia dokumenty już opublikowane, ale także listy unikatowe, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Poznajemy więc przeżycia osób, które nigdy nie spisały swoich wspomnień, a ich losy być może nigdy nie zostałyby ujawnione. Wystawa utrwala na kartach historii bezimiennych bohaterów, którzy walczyli o przetrwanie i powrót do Ojczyzny.

Ekspozycja została wyposażona w stanowiska odsłuchowe. Wybrane listy i fragmenty wspomnień czytają zaproszeni do udziału w projekcie mistrzowie polskiego dubbingu – Anita i Tomasz Steciukowie oraz Damian Aleksander – soliści występujący w musicalu „Doktor Żywago”.

 

IMG 2437 smaller

Maria Prejzner

T Hoff Z Beksinski

 

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym najnowszej premierze Opery i Filharmonii Podlaskiej „Doktor Żywago”.

Współorganizatorzy wystawy: Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Piotr Sawicki.

 

Wernisaż wystawy: 14 września 2017 r., godz. 17:00

Miejsce: Foyer dolne OiFP–ECS, ul. Odeska 1

Wystawę oglądać można od 14 września do 30 listopada 2017 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 


 

Fotorelacja z wernisażu:

fot. M. Heller

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1441022