Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Informacja o konkursie

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Informacja o Konkursie

logo okmd 2016

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki zaprasza młodych adeptów sztuki dyrygenckiej do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Konkurs jest otwarty dla dyrygentów posiadających obywatelstwo polskie, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów odbędzie się w dniach od 4 do 8 września 2016 roku w Białymstoku. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie muzyczne, porównywalne jedynie z Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Dotychczasowi laureaci uznawani są w świecie kultury za wybitne osobowości artystyczne. Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Chmiel oraz Jan Miłosz Zarzycki – koncertują w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Obecność w Jury wybitnych polskich dyrygentów i profesorów uczelni muzycznych jest gwarancją wyboru dyrygentów prezentujących najwyższy kunszt artystyczny.

Na laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, oprócz nagród pieniężnych, czeka możliwość udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oceniani będą przez Jury składające się z polskich dyrygentów pod przewodnictwem prof. Mirosława Jacka Błaszczyka Dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Członkowie Jury: prof. zw. Tomasz Bugaj - Kierownik Katedry Dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Marek Pijarowski Kierownik Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Paweł Kotla Pierwszy Dyrygent i Kierownik Artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres OiFP do 20 maja 2016 r. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie, podjęta przez Komisję weryfikacyjną, ogłoszona zostanie do 31 maja 2016 r. Następnie uczestnicy przystąpią do dwuetapowych zmagań:

Etap I (45 września 2016 r.):
Z repertuaru uczestnik Konkursu wybierze dwa utwory z grupy A (C.M. Weber – Uwertura do opery „Oberon”, G. Verdi – Uwertura do opery „Moc przeznaczenia”, S. Moniuszko – Uwertura „Bajka”) i dwa utwory z grupy B (J. Haydn – Symfonia D-dur nr 101 „Zegarowa”, W.A. Mozart – Symfonia C-dur „Linzka” KV 425, L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92), po czym ze wskazanych wylosuje po jednym utworze z każdej grupy.

Etap II (67 września 2016 r.):
Z podanego repertuaru z grupy A (A. Dvořák – IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata” op. 95, P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74, M. Karłowicz – Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7) uczestnik Konkursu wybierze dwa utwory, po czym wylosuje jeden utwór. Z podanego repertuaru z grupy B (K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61, W. Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę) uczestnik Konkursu wylosuje jeden utwór. Dobór repertuaru konkursowego uwzględnia potrzebę promowania twórczości Patrona Konkursu, Witolda Lutosławskiego i innych polskich kompozytorów wśród adeptów dyrygentury i publiczności.

Uroczysty Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 19.00.

Finalistom Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe oraz trzy wyróżnienia:
Laureat I nagrody: 15 000 zł
Laureat II nagrody: 10 000 zł
Laureat III nagrody: 5 000 zł

Laureaci I, II i III nagrody mają zapewniony udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.
Wręczenie nagród regulaminowych i wyróżnień nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów, który zakończy VI Ogólnopolski Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.
Cały przebieg Konkursu otwarty będzie dla publiczności i mediów.

Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 24 uczestników. Komisja weryfikacyjna może stworzyć listę uczestników rezerwowych.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów rozpoczynających karierę artystyczną. Jest także znakomitą promocją twórczości Patrona Konkursu, Witolda Lutosławskiego wśród adeptów dyrygentury.

Regulamin konkursu

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1468412