Regulamin korzystania z usługi „Newsletter OiFP”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter OiFP” udostępnionej przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1.

1. Usługa „Newsletter OiFP” realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newsletter-a zawierającego informacje związane z aktualną działalnością Opery i Filharmonii Podlaskiej – m.in. informacje o aktualnym repertuarze, najnowszych premierach, aktualnościach i doniesieniach prasowych.

2. Korzystanie z tej usługi jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.

3. W celu świadczenia usługi Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

4. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą w Białymstokuprzy ul. Odeskiej 1 informuje, iż:

 1. administratorem pozyskanych danych osobowych jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok,ul. Odeska 1 zwana dalej OiFP;
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług OiFP;
 4. pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. twoje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Al. 29 Listopada 155 c, który współpracujez OiFP w przedmiocie prowadzenia działań z zakresu e-mail marketingu oraz obsługi baz danych przy wykorzystaniu programu FreshMail na zasadach przewidzianych w regulaminie serwisu dostępnym na stronie http://freshmail.pl/regulaminserwisu/
 6.  pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usługi i zostaną niezwłocznie usunięte po wypisaniu się z niej;
 8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu nawiązania i realizacji usługi „Newsletter OiFP”;
 11. przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez OiFP, w tym profilowaniu przy realizacji tej usługi.

5. Zarejestrowana osoba w każdej chwili może zrezygnować z dalszego korzystania z usługi klikając w aktywny link znajdujący się w stopce otrzymanej wiadomości.

6. Akceptacja regulaminu przez osobę, której dane dotyczą równoznaczna jest ze:

7. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych. O zmianie regulaminu zostaną powiadomione osoby korzystające z usługi „Newsletter OiFP”, które – w przypadku braku zgody na zmiany regulaminu – mogą w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia zrezygnować z usługi klikając w aktywny link znajdujący się w stopce otrzymanej wiadomości.