Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Bilety - Regulamin

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

 

1. Sprzedaż biletów w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku (dalej Opera i Filharmonia Podlaska) prowadzą kasy biletowe.

a) kasy biletowe, ul. Odeska 1, otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w sobotę w godz. 11.30-19.00 i w niedzielę w godz. 11.30-19.00.

uwaga!  zmiana pracy kasy biletowej od dnia 21.05.2016 w: SOBOTA-NIEDZIELA 11.30-19.00

***

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 26.05.2016 roku (czwartek) kasa biletowa przy ul. Odeskiej 1 będzie nieczynna.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

b) w święta, w które odbywać się będą koncerty/spektakle, kasy biletowe będą czynne na dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu w miejscu organizowanego wydarzenia (ul. Podleśna 2 lub ul. Odeska 1);

c) informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej www.oifp.eu (KONTAKT).

d) płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką lub kartą płatniczą - minimalna kwota realizacji kartą płatniczą wynosi 10 zł;

e) na 30 minut przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu kasa biletowa sprzedaje bilety tylko na bieżący koncert/spektakl.

 

2. Rezerwacja i odbiór biletów: 

a) rezerwacji biletów można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerami tel.: (85) 306 75 04, (85) 306 75 06 i faksem (85) 734 19 66; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
b) rezerwacja biletów indywidualnych drogą elektroniczną jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia z Opery i Filharmonii Podlaskiej w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania e-maila; rezerwacji na bilety indywidualne można dokonać na formularzu zamówienia biletów indywidualnych [Pobierz plik];
c) rezerwacja biletów indywidualnych kończy się na 7 dni przed koncertem/spektaklem;
d) zamówione bilety indywidualne należy wykupić w kasie biletowej w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia;
e) rezerwacja biletów grupowych (bilet grupowy tj. min. 20 osób na 1 wydarzenie artystyczne, realizowane w tym samym terminie) wymaga pisemnego potwierdzenia przez nabywcę (złożonego osobiście lub przesłanego faxem, pocztą elektroniczną), najpóźniej do 5 dni od dokonania rezerwacji. Po tym terminie zarezerwowane i niepotwierdzone bilety mogą być sprzedane innym nabywcom. Potwierdzenia rezerwacji na bilety grupowe należy dokonać na formularzu zamówienia biletów grupowych [Pobierz plik];
f) zarezerwowane pisemnie bilety grupowe należy wykupić do terminu wyznaczonego przez osobę przyjmującą rezerwację. Brak wykupienia biletów w tym czasie, bez wcześniejszej zmiany rezerwacji lub jej anulowania, skutkować będzie anulowaniem rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia;
g) zamówione bilety grupowe przez instytucje można opłacić również przelewem na konto Opery i Filharmonii Podlaskiej na podstawie wystawionej w kasie biletowej faktury VAT.

Uwaga! Płatności przelewem mogą zostać dokonane tylko po uprzednim ustaleniu tego z działem rezerwacji biletów. 

3. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT również na wyraźną prośbę Klientów indywidualnych za bilety zakupione w kasie biletowej oraz przelewem na konto Opery i Filharmonii Podlaskiej. Faktury wystawiane są do 7 dni od daty zakupu biletów na podstawie paragonu fiskalnego na wartość paragonu.

4. W przypadku odwołania koncertu/spektaklu kasa zwraca należność za bilet w ciągu 7 dni od daty planowanego koncertu/spektaklu. Podstawą do zwrotu jest bilet i paragon fiskalny.

5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w koncercie/spektaklu Opera i Filharmonia Podlaska przyjmuje do zwrotu zakupione bilety w kasie biletowej; bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi:

a) zwroty biletów indywidualnych przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed koncertem/spektaklem (wyłączając dzień koncertu/spektaklu), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego w tej samej formie płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew) za wyjątkiem Widowiska Sylwestrowego w dniu 31 grudnia w danym roku. Zwroty biletów indywidualnych na Widowisko Sylwestrowe przyjmowane są najpóźniej do dnia 23 grudnia w danym roku, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego;

b)  zwroty biletów grupowych przyjmowane są najpóźniej 5 dni przed koncertem/spektaklem wieczornym  (wyłączając dzień koncertu/spektaklu wieczornego), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT;

c) w przypadku grup szkolnych zwroty biletów przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed koncertem/spektaklem porannym (wyłączając dzień koncertu/spektaklu porannego), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

6. Oprócz kas Opery i Filharmonii Podlaskiej bilety na wydarzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej sprzedawane są także online przy pomocy portalu internetowego www.bilety24.pl oraz Aplikacji mobilnej na smartfony Android i IOS.

 

7. Bilety – rodzaje i kategorie:

a) bilety na koncerty/spektakle Opery i Filharmonii Podlaskiej opatrzone są logiem Opery i Filharmonii Podlaskiej z informacją teleadresową oraz posiadają kupon kontrolny i informacje dotyczące koncertu/spektaklu: autor, tytuł, data, dzień, godzina i miejsce, kwalifikacja biletu, rząd, miejsce oraz cenę. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego nie upoważniają do wejścia na koncert/spektakl;
b) ceny biletów, zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług, zawierają 8% podatek VAT;
c) bilety grupowe (min. 20 osób) sprzedawane są z 10% rabatem w stosunku do obowiązującego cennika z wyłączeniem premier, koncertów sezonu symfonicznego, koncertów impresaryjnych.
d) grupom szkolnym oraz grupom osób niepełnosprawnych przysługuje 1 miejsce dla opiekuna grupy w ramach wniesionej opłaty (1 opiekun na 15 osób).A. Ceny biletów na spektakle wieczorne (z wyłączeniem premier i pokazów specjalnych spektakli)

  

- musical "Skrzypek na dachu":

Strefa I
Miejsca:
Parter, rząd 10-13
Balkon I Środkowy, rząd 2-3

 

Bilet normalny 120 zł
Bilet ulgowy* 110 zł

 
Strefa II
Miejsca:
Parter, rząd 4-9
Loża V, parter lewy
Loża VI, parter prawy
Balkon I Środkowy, rząd 1, 4

 

Bilet normalny 95 zł
Bilet ulgowy* 85 zł


Strefa III
Miejsca:
Parter, rząd 1-3
Parter, rząd 14-20 (z wyłączeniem miejsc akustyka w przypadku koncertów nagłaśnianych: Parter, rząd 14, miejsca 8-15 i rząd 15, miejsca 6-12) /w kolejnych rzędach za wskazanymi miejscami - widoczność częściowo ograniczona/
Loża I, parter lewy
Loża II, parter prawy
Balkon I Środkowy, rząd 5

Balkon I, Loża VII
Balkon I, Loża VIII

 

Bilet normalny 80 zł
Bilet ulgowy* 70 zł

 

Strefa IV
Miejsca:
Loża III, parter lewy
Loża IV, parter prawy
Balkon I lewy, miejsca 1-18
Balkon I prawy, miejsca 1-18
Balkon II, rząd 1-2

 

Bilet normalny 55 zł
Bilet ulgowy* 45 zł

 

- bajka muzyczna "Adonis ma gościa",  "Brzydki kaczorek", "Jaś i Małgosia” :

 

Bilet normalny 30 zł
Bilet ulgowy* 22 zł

 

/Miejsca nienumerowane/

 

 - bajka muzyczna "Pinokio":

 

Bilet normalny 18 zł
Bilet ulgowy* 16 zł

 

/Miejsca nienumerowane/

• *) do zakupu biletów ulgowych na spektakle uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

• sprzedaż wejściówek** - (wejściówka normalna: 30 zł, wejściówka ulgowa: 25 zł) rozpoczyna się na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, pod warunkiem, że na sali są wolne miejsca siedzące;
• dokument upoważniający do zakupu biletów ze zniżką należy okazywać przed wejściem na koncert/spektakl.

**) Wejściówka – umożliwia wejście na koncert/spektakl, bez wyznaczenia przez kasy biletowe konkretnego miejsca na widowni
 

B. Ceny biletów na koncerty sezonu symfonicznego i inne:

 

 

cena podstawowa

cena specjalna**

Bilet normalny

30-60 zł

odrębnie ustalana

Bilet ulgowy*

24-50 zł

odrębnie ustalana

Wejściówka***

10-30 zł

odrębnie ustalana

 

 

• *) do zakupu biletów ulgowych na koncerty sezonu symfonicznego i inne uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

• młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji uprawnieni są do zakupu biletów specjalnych na koncerty sezonu symfonicznego i inne w cenie: bilet szkolny 10-25 zł.; bilet studencki 15-30 zł, lub wejściówek ulgowych 10-15 zł. Ceny wejściówek ulgowych ustalane są odrębnie do każdego z koncertów;
•  **) cena specjalna biletów wstępu (wyższa lub niższa od podstawowej) dotyczy koncertów impresaryjnych, koncertów nadzwyczajnych, pokazów filmowych, jak również koncertów szkolnych i niektórych koncertów kameralnych;
• ***) sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu, pod warunkiem, że na sali są wolne iejsca siedzące;

• sprzedaż wejściówek specjalnych tj. strefa miejsc nienumerowanych (miejsca siedzące przed sceną, w miejscu orkiestronu) rozpoczyna się w terminie indywidualnie ustalonym przez Operę i Filharmonię Podlaską na każdy koncert;
• dokument upoważniający do zakupu biletów ze zniżką należy okazywać  przed wejściem na koncert/spektakl.• osoby bezrobotne za okazaniem stosownego dokumentu (zaświadczenie z PUP) uprawione są do zakupu biletów ulgowych lub wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska z wyłączeniem koncertów impresaryjnych;
• osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawione są do zakupu wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska z wyłączeniem koncertów impresaryjnych; Ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego;
• osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na koncert/spektakl z 3 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. /85/ 306 75 06 w godz. 8.00-16.00. Opera i Filharmonia Podlaska dysponuje 4 miejscami na ustawienie wózków inwalidzkich (parter prawy i lewy, po jednym miejscu przy rzędzie 1 i parter prawy i lewy po 1 miejscu przy loży V i VI – na przeciwko rzędu 11).

8. Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie wydawane przez Dyrekcję Opery i Filharmonii Podlaskiej, według następujących zasad:

• potwierdzenia o skorzystaniu z zaproszenia płatnego należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży;
• potwierdzone zaproszenie należy wykupić w kasie biletowej najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu. Niewykupione zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży.

9. W celu realizacji, zmiany bądź odwołania rezerwacji lub wystawienia faktury Opera i Filharmonia Podlaska może prosić o dobrowolne podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883 ze zm.).Osoba podająca swoje dane osobowe wyraża tym samym zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 w ww. celach. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. W przypadku zamówień grupowych lub składanych na piśmie Opera i Filharmonia Podlaska może prosić o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych także w celach marketingowych i statystycznych.

10. Halfway Festival 2016 - ulgi

* uczniowie, studenci do 26 roku życia, doktoranci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne (aby skorzystać ze zniżki, przed wejściem na teren festiwalu należy okazać dokument uprawniający do ulgi)
* dzieci do 7 roku życia 50% ceny; * dzieci do 4 roku życia – wejście bezpłatne

11. Inne:

 

A. Ceny biletów na warsztaty edukacyjne: 7 zł

B. Ceny biletów na Otwarte Próby Generalne tj.  próby do koncertów symfonicznych dla uczniów szkół : 1 zł

C. Bilety na Taras Widokowy (Panorama miasta z dachu Opery)

Cena biletu: 5 zł. Dzieci do 13 roku życia wchodzą bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej. Trzeba mieć ze sobą legitymację szkolną. Wejść na Taras Widokowy można w sobotę i w niedzielę w godzinach pracy kasy biletowej. Wejście na dach schodami od strony zewnętrznej z biletem zakupionym w kasie. Termin otwarcia tarasu widokowego: 15.05.2016-28.08.2016.

W maju i w czerwcu taras czynny jest w sobotę i niedzielę w godz. 11.30-20.00 - bilety można kupować w kasie Opery do godz. 19.00.

uwaga! w dniu 15.05.2016 taras widokowy czynny będzie w godz. 17.00-20.00.

W lipcu i w sierpniu taras czynny jest w sobotę i niedzielę w godz. 11.30-21.00 - bilety można kupować w foyer przy kasie Opery do godz. 20.00.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych wejście na taras widokowy nie będzie możliwe (opady deszczu, silny wiatr itp.)

 

D.  Zwiedzanie opery "Tajemnice opery"

Cena biletu: 5 zł /grupy zorganizowane; przerwa w okresie urlopowym: 06.07.2015-02.08.2015/

Cena biletu: zwiedzanie opery i taras widokowy: 5 zł + 3 zł

Cena biletu: zwiedzanie opery i wystawa: 5 zł + 1 zł (bilet specjalny)

 

 

E.  Wystawa: - zakładka WYSTAWY

Wystawy można oglądać w godzinach pracy kasy biletowej.

 od 27.03.2015 g. 17.30 (wernisaż) do 19.04.2015 /w godzinach pracy kasy biletowej:

pn-pt 9.00-19.00 (uwaga! w godzinach 9.00-18.00 - w dniu wydarzeń artystycznych zapraszamy osoby które nie posiadają biletu wstępu na dane wydarzenie)

sb-ndz 11.30-18.00

 

Cena biletu: 3 zł - bilet normalny 

Cena biletu: 1 zł - bilet ulgowy*

*) do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

 

 

F. RABATY

Dla klientów - Selgros Uczestników Programu “SELGROS PARTNER” udzielamy rabatu w wysokości 5 % do dnia 31.03.2016 na wszystkie wydarzenia organizowane przez Partnera z wyłączeniem wydarzeń sylwestrowych i wydarzeń specjalnych.

 

***

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki z dniem 1.09.2014 dołączyła do programu Karta Dużej Rodziny.
Posiadaczom dokumentu przysługują następujące rabaty:
  • 5% rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na spektakle, których instytucja jest organizatorem 
  • 10% rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na koncerty symfoniczne, których instytucja jest organizatorem

Z ulg w ramach Karty Dużej Rodziny wyłączone są wydarzenia sylwestrowe

Lista Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem www.rodzina.gov.pl

Sponsorzy

      

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: