Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Aplikacja mobilna

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Aplikacja mobilna na smartfony

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ NA SMARTFONACH
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

 

  1. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej poprzez Aplikację Bilety24 (Aplikację) okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu do budynku. Podczas weryfikacji biletów zakupionych w Aplikacji za ważny uznaje się tylko i wyłącznie pierwszy skanowany/sprawdzony bilet. Każdy kolejny bilet z tym samym kodem zostanie uznany za nieważny. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób.

  2. Bilet zakupiony w Aplikacji jest ważny wyłącznie przy okazaniu go bileterowi z poziomu Aplikacji.

  3. Warunkiem zakupu biletu w Aplikacji jest zapłata za bilet kartą płatniczą lub inną metodą płatności internetowych, dopuszczalnych w Aplikacji. Rezerwacja biletu podczas zakupu trwa 20 minut i jest to czas, w którym powinien nastąpić wpływ środków na konto. Bilet jest dostępny dopiero po odnotowaniu wpływu na konto. Natychmiastową wpłatę za bilet umożliwia system Przelewy24.pl.Jeśli do momentu potwierdzenia wpłaty bilety zostały wyprzedane, wpłata na konto jest traktowana jako przedpłata i posiada status „do wykorzystania”. Informacje o metodach płatności i wykorzystaniu przedpłaty znajdują się na stronie: www.bilety24.pl/pages/metodypłatności

  4. Bilet zakupiony w serwisie aplikacji nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów art. 16 ust 2 pkt. 2. W tym przypadku zwrotów dokonuje firma DialCom24 Sp. z o.o.

  5. Sprzedaż kończy się na dwie godziny przez rozpoczęciem koncertu/spektaklu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc.

  6. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną biletu z cennika Opery i Filharmonii Podlaskiej ustalonego na konkretne wydarzenie, powiększoną o prowizję dla serwisu Bilety24:
    - prowizja wynosi 4% ceny biletu (prowizja naliczana jest do ceny brutto biletu)

  7. Jednorazowo można zakupić do 15 biletów. Po przekroczeniu tej ilości należy dokonać kolejnej operacji zakupu. Ilość operacji nie jest ograniczona.

  8. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega wymianie na bilet standardowy w kasie biletowej.

 

Aplikację mobilną na smartfony
można pobrać ze strony sklepu "Google play" pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bilety24&feature=
search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBsLmJpbGV0eTI0Il0.

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452291