Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2016/2017
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na wrzesień i IV kwartał 2016r. (październik - grudzień) rozpocznie się 16 sierpnia 2016. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 3 września 2016.

 

Zapraszamy.

 

WRZESIEŃ I IV KWARTAŁ 2016 (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na wrzesień i IV kwartał 2016 roku (październik-grudzień) można nabyć w terminie od 16.08.2016 roku do 2.09.2016 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


 DATY KONCERTÓW /12 koncertów/:

 

wrzesień: 3, 8, 23, 30 (ul. Podleśna 2)

październik: 7, 14, 28 (ul. Podleśna 2)

listopad: 4 (ul. Podleśna 2), 11 (ul. Odeska 1), 18 (ul. Podleśna 2)

grudzień: 2, 16 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

miejsce: Duża Scena, ul. odeska 1, Białystok

 


 

wrzesień i IV kwartał 2016 (październik-grudzień)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  315 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  255 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5.

TWÓJ Abonament - czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy w cenie 1 zł w dniach: 14.10.2016 lub 2.12.2016.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, Twój Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 12 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (Twój ABONAMENT).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

      

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1650862