Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

 

 

Szanowni Państwo.
Sprzedaż abonamentów na wrzesień i IV kwartał 2017 r. (październik - grudzień) rozpocznie się po koniec sierpnia. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 29 września 2017.
O programie koncertów  poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2016/2017
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

 

II KWARTAŁ 2017 (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na II kwartał 2017 roku (kwiecień-czerwiec) można nabyć w terminie od 20.03.2017 roku do 06.04.2017 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


DATY KONCERTÓW /10 koncertów/:

 

kwiecień: 7, 13, 21, 28 (ul. Podleśna 2)

maj: 12, 19 (ul. Podleśna 2)

czerwiec: 2, 9 (ul. Podleśna 2), 16 (Odeska 1), 23 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

miejsce: Duża Scena, ul. odeska 1, Białystok

 


 

II kwartał 2017 (kwiecień-czerwiec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  273 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  222 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5.

TWÓJ Abonament - czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy w cenie 1 zł w dniu: 21.04.2017.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, Twój Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 10 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (Twój ABONAMENT).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 2684649