Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

CARMEN G. BIZETA, PREMIERA 25 WRZEŚNIA – BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!                                            CARMEN G. BIZETA, PREMIERA 25 WRZEŚNIA – BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2014/2015
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na IV kwartał 2015r. (październik-grudzień) rozpocznie się po 10 września.

Dokładny termin rozpoczęcia sprzedaży abonamentów oraz repertuar podamy po 7 września.

Zapraszamy.

 

II KWARTAŁ 2015 (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na II kwartał 2015 roku (kwiecień-czerwiec) można nabyć w terminie od 16.03.2015 roku do 9.04.2015 roku. TWÓJ ABONAMENT można nabyć do dnia 8.05.2015.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

II kwartał 2015 (kwiecień-czerwiec)
DATY KONCERTÓW /9 koncertów/:

 

kwiecień: 10 (ul. Kościelna 2), 17 (ul. Podleśna 2), 24 (ul. Podleśna 2)

maj: 8 (ul. Kościelna 2), 15 (ul. Podleśna 2), 29 (ul. Odeska 1)

czerwiec: 5 (ul. Kościelna 2), 12 (ul. Podleśna 2), 26 (ul. Odeska 1)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok

miejsce: Bazylika Katedralna, ul. Kościelna 2, Białystok

 


 

II kwartał 2015 (kwiecień-czerwiec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  250 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  200 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5. Nowość!

TWÓJ Abonament czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy za 1 zł w dniu: 5.06.2015.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, TWÓJ Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 9 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (TWÓJ Abonament).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym (tj. do dnia 7.04.2015), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 73 41 966. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

    

 

 
 

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1510865