Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Abonamenty

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2017/2018
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo.
Sprzedaż abonamentów na II kwartał 2018r. (kwiecień-czerwiec) rozpocznie się 12 marca 2018r. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 6 kwietnia 2018r.

Zapraszamy.

 

II KWARTAŁ 2018 (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na II kwartał 2018 roku (kwiecień-czerwiec) można nabyć w terminie od 12.03.2018 roku do 05.04.2018 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


DATY KONCERTÓW /7 koncertów/:

kwiecień: 6, 20, 27 (ul. Podleśna 2)

maj: 11, 25 (ul. Podleśna 2)

czerwiec: 8, 22 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

 


 

II kwartał 2018 (kwiecień-czerwiec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  185 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  150 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 7 koncertów (Abonament MELOMANA).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1443649