Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

NADZWYCZAJNA GALA NOWOROCZNA Z ALEKSANDRĄ KURZAK 11 STYCZNIA 2015    |    NADZWYCZAJNA GALA NOWOROCZNA Z ALEKSANDRĄ KURZAK 11 STYCZNIA 2015

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2014/2015
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na I kwartał 2015 (styczeń-marzec) rozpocznie się od dnia 8.12.2014 /poniedziałek/ i potrwa do dnia 8.01.2015 /czwartek/.

Pierwszy koncert abonamentowy odbędzie się w dniu 9.01.2015 /piątek/. Szczegółowy program podamy niebawem.

Zapraszamy.

 

WRZESIEŃ I IV KWARTAŁ 2014: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na wrzesień i IV kwartał 2014 roku (październik-grudzień) można nabyć w terminie od 18 sierpnia 2014 roku do 11 września 2014 roku. TWÓJ ABONAMENT można nabyć do dnia 24.10.2014.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

wrzesień i IV kwartał 2014 (październik-grudzień)
DATY KONCERTÓW /12 koncertów/:

wrzesień: 12 /Duża Scena/, 19 /Sala Koncertowa/, 26 /Sala Koncertowa/

październik: 3 /Sala Koncertowa/, 10 /Sala Koncertowa/, 17 /Duża Scena/, 24 /Sala Koncertowa/

listopad: 7 /Sala Koncertowa/, 14 /Sala Koncertowa/, 21 /Sala Koncertowa/

grudzień: 5 /Sala Koncertowa/, 12  /Sala Koncertowa/

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok

 


 

wrzesień i IV kwartał 2014 (październik-grudzień)

Abonament MELOMANA normalny                                         

330 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

267 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

 

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

 

5. Nowość!

TWÓJ Abonament czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy za 1 zł wybrany spośród terminów: 26.09.2014, 14.11.2014, 05.12.2014. W sprzedaży do dnia 24.10.2014.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, TWÓJ Abonament ) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) i na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1), z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet abonamentowy obejmujący 12 koncertów lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł.

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym (tj. do dnia 9.09.2014), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 73 41 966. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

 

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego