Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

WIELKI POWRÓT UPIORA W OPERZE | PIERWSZY SPEKTAKL W SYLWESTRA | BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!       WIELKI POWRÓT UPIORA W OPERZE | PIERWSZY SPEKTAKL W SYLWESTRA | BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2015/2016
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na IV kwartał 2015r. (październik-grudzień) rozpocznie się 14 września.

 

Zapraszamy.

 

IV KWARTAŁ 2015 (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na IV kwartał 2015 roku (październik-grudzień) można nabyć w terminie od 14.09.2015 roku do 8.10.2015 roku. TWÓJ ABONAMENT można nabyć do dnia 23.10.2015.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

IV kwartał 2015 (październik-grudzień)
DATY KONCERTÓW /9 koncertów/:

 

październik: 9, 16, 23, 30 (ul. Podleśna 2)

listopad: 6, 13, 20, 27 (ul. Podleśna 2)

grudzień: 5 (ul. Odeska 1)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok

 

 


 

IV kwartał 2015 (październik-grudzień)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  255 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  207 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5. Nowość!

TWÓJ Abonament czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy za 1 zł w dniu: 23.10.2015.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, TWÓJ Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 9 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (TWÓJ Abonament).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym (tj. do dnia 6.10.2015), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

      

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1651048