Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA, SPECJALNE CENY BILETÓW DO 15 LIPCA!                     SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA!

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2013/2014
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na wrzesień IV kwartał 2014 (wrzesień-grudzień) rozpocznie się od dnia 18.08.2014 /poniedziałek/ i potrwa do dnia 11.09.2014 /czwartek/.

Informacje na temat programu i cen pojawią się w sierpniu.

Zapraszamy.

 

II KWARTAŁ 2014: KWIECIEŃ-CZERWIEC

1. Koszt abonamentu jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na I kwartał 2014 roku (styczeń-marzec) można nabyć w terminie od 14 marca 2014 roku do 3 kwietnia 2014 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

II kwartał 2014 (kwiecień-czerwiec)
DATY KONCERTÓW /12 koncertów/:

kwiecień: 4 /Duża Scena/, 11 /Sala Koncertowa/, 25 /Sala Koncertowa/

maj: 9 /Sala Koncertowa/, 16 /Sala Koncertowa/, 17 /Amfiteatr/, 23 /Sala Koncertowa/

czerwiec: 1 /Amfiteatr/, 6 /Sala Koncertowa/, 13 /Sala Koncertowa/, 20 /Sala Koncertowa/, 27 /Duża Scena/

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok

miejsce: Amfiteatr, ul. Odeska 1, Białystok /miejsca nienumerowane/

 


 

II kwartał (kwiecień-czerwiec) 2014

Abonament normalny                                         

349 zł

Abonament ulgowy*

282 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

 

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-205. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (normalny, ulgowy) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2) i na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1), z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

6. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet abonamentowy obejmujący 12 koncertów.

7. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

8. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

9. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

10. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 73 41 966. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

 

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego