Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

TRZECIA SCENA: TOUCH OF IRELAND ‘THE STORM’ – 8 MARCA, KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU – 19 MARCA, PROJEKT GRECHUTA AKUSTYCZNIE – 22 MARCA

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2014/2015
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na I kwartał 2015 (styczeń-marzec) rozpocznie się od dnia 8.12.2014 /poniedziałek/ i potrwa do dnia 8.01.2015 /czwartek/.

Pierwszy koncert abonamentowy odbędzie się w dniu 9.01.2015 /piątek/.

Zapraszamy.

 

I KWARTAŁ 2015 (STYCZEŃ-MARZEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na I kwartał 2015 roku (styczeń-marzec) można nabyć w terminie od 8 grudnia 2014 roku do 8 stycznia 2015 roku. TWÓJ ABONAMENT można nabyć do dnia 20.02.2015.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

I kwartał 2015 (styczeń-marzec)
DATY KONCERTÓW /11 koncertów/:

 

styczeń: 9, 16, 23, 30

luty: 6, 20, 27

marzec: 6, 13, 20, 27

 

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

 


 

I kwartał 2015 (styczeń-marzec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  300 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  246 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

 

5. Nowość!

TWÓJ Abonament czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy za 1 zł wybrany spośród terminów: 06.03.2015, 20.03.2015; w sprzedaży do dnia 20.02.2015.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, TWÓJ Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 11 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (TWÓJ Abonament).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym (tj. do dnia 5.01.2015), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 73 41 966. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

 

 

 
 
 

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego