Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Abonamenty

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2016/2017
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na I kwartał 2017r. (styczeń-marzec) rozpocznie się 19 grudnia 2016. Pierwszy koncert abonamentowy zaplanowany jest w dniu 13 stycznia 2017. Szczególy podamy niebawem.

 

Zapraszamy.

 

I KWARTAŁ 2017 (STYCZEŃ-MARZEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na I kwartał 2017 roku (styczeń-marzec) można nabyć w terminie od 19.12.2016 roku do 12.01.2017 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:


 DATY KONCERTÓW /10 koncertów/:

 

styczeń: 13 (Odeska 1), 20, 27 (ul. Podleśna 2)

luty: 3, 10, 17, 24 (ul. Podleśna 2)

marzec: 3, 17, 31 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok  

miejsce: Duża Scena, ul. odeska 1, Białystok

 


 

I kwartał 2017 (styczeń-marzec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  266 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  217 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5.

TWÓJ Abonament - czyli 5 wybranych koncertów, a dodatkowy w cenie 1 zł w dniach: 17.03.2017.

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy, Twój Abonament) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 10 koncertów (Abonament MELOMANA) lub 5 koncertów i 1 koncert w cenie 1 zł (Twój ABONAMENT).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

      

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 2070378