Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

ZAPRASZAMY NA MUSICAL UPIÓR W OPERZE, GRAMY TYLKO DO KOŃCA MARCA!

Abonamenty

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA SEZON ARTYSTYCZNY 2015/2016
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo

Sprzedaż abonamentów na I kwartał 2016r. (styczeń-marzec) rozpocznie się 18 grudnia.

 

Zapraszamy.

 

I KWARTAŁ 2016 (STYCZEŃ-MARZEC)

1. Koszt Abonamentu MELOMANA jest niższy o 25% od sumy cen pojedynczych biletów.

2. Kasy Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzą kwartalną sprzedaż abonamentów. Abonamenty na I kwartał 2016 roku (styczeń-marzec) można nabyć w terminie od 18.12.2015 roku do 14.01.2016 roku.

3. Abonament gwarantuje to samo miejsce na widowni podczas koncertów w ramach danego abonamentu.

4. Daty koncertów i ceny abonamentów:

I kwartał 2016 (styczeń-marzec)
DATY KONCERTÓW /7 koncertów/:

 

styczeń: 15 (ul. Odeska1), 22 (ul. Podleśna 2)

luty: 12, 19, 26 (ul. Podleśna 2)

marzec: 11, 18 (ul. Podleśna 2)

 

miejsce: Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

miejsce: Duża Scena, ul. Odeska 1, Białystok

 

 


 

I kwartał 2016 (styczeń-marzec)

Abonament MELOMANA normalny                                         

  192 zł

Abonament MELOMANA ulgowy*

  156 zł

* do zakupu abonamentu ulgowego uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2):

rząd VIII, miejsca 1-14

Miejsca nie objęte sprzedażą abonamentową na Dużej Scenie (ul. Odeska 1):

rząd 12, miejsca 9-20

5.

TWÓJ Abonament - niedostępny

 6. Przy zakupie abonamentu Kupujący deklaruje rodzaj abonamentu (Abonament MELOMANA normalny, Abonament Melomana ulgowy) oraz miejsca na widowni w Sali Koncertowej OiFP (ul. Podleśna 2), na Dużej Scenie OiFP (ul. Odeska 1) z których chciałby skorzystać, a Opera i Filharmonia Podlaska oferuje dostępne miejsca.

7. W ramach zakupionego abonamentu Kupujący otrzymuje karnet obejmujący 7 koncertów (Abonament MELOMANA).

8. Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany terminu koncertu, ani prawo do częściowego zwrotu należności z tytułu niewykorzystania abonamentu.

9. Zakupiony abonament podlega zwrotowi najpóźniej 3 dni przed pierwszym koncertem abonamentowym (tj. do dnia 12.01.2016), wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.

10. Koszty biletów w ramach abonamentów będą zwracane tylko w przypadku odwołania koncertu. Podstawą do zwrotu jest abonament i paragon fiskalny.

11. Zaginięcie karnetu abonamentowego musi być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Pionu Marketingu, Organizacji Widowni i Impresariatu w formie pisemnej lub faxem (85) 306-75-13. Tylko na tej podstawie zostaje wystawiony karnet zastępczy.

Sponsorzy

      

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 2323017