Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 25.03.2013 | EDUKACYJNY "KORCZAK" W FINALE PLEBISCYTU PORTALU HISTORIA.ORG.PL

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

25.03.2013 | EDUKACYJNY "KORCZAK" W FINALE PLEBISCYTU PORTALU HISTORIA.ORG.PL

Działania edukacyjne towarzyszące musicalowi Korczak znalazły się w gronie dwunastu finalistów Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2012 zorganizowanym przez portal historyczny historia.org.pl. O jego wynikach w głosowaniu zadecydują Internauci. Celem plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w 2012 roku i popularyzacja Historii.

Warto przypomnieć, że idea PROJEKTU EDUKACYJNEGO związanego z musicalem KORCZAK zrodziła się już w chwili, kiedy Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku kupiło prawa do wystawiania musicalu „Korczak”. Dzięki temu, że 2012 rok został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka, musical i PROJEKT EDUKACYJNY mu towarzyszący stały się unikalnym zjawiskiem docenionym w kraju i za granicą.

Polską premierę musicalu „Korczak” swoim patronatem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Musical „Korczak” jest też pierwszą od lat polską inscenizacją, którą swoim patronatem (wraz z towarzyszącym musicalowi programem działań edukacyjnych) objęła Dyrektor Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) Irina Bokova. W jej uzasadnieniu czytamy: „Z zainteresowaniem przyglądam się Państwa przedsięwzięciu, wpisującemu się w cykl wydarzeń poświęconych uczczeniu pamięci Janusza Korczaka – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji, kształtowanie praw człowieka i sztuki w najróżniejszych jej przejawach mają oddziaływanie międzynarodowe. Celem Państwa projektu jest promowanie tolerancji lepszego zrozumienia historii Żydów, zarówno poprzez spektakl muzyczny jak i działania edukacyjne”. Patronat ten jest największym możliwym zaszczytem i wyrazem uznania dla działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki, jako instytucji promującej idee partnerstwa międzykulturowego, integrowanie różnorodnych środowisk i propagowanie wielokulturowości poprzez współpracę kulturalną między Polską a krajami ościennymi.

Program edukacyjny rozpoczęły WARSZTATY DO WYSTAWY „Przybyli, odeszli...są: Żydzi Polscy”, która na długo przed premierą tego dzieła (29 września 2012 roku) miała przybliżyć dzieciom i młodzieży historię i kulturę narodu żydowskiego (wernisaż zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu 27 stycznia 2012 roku). Następnie w specjalnych warsztatach udział brały dzieci (ponad setka) grające w musicalu.

Wraz z premierą musicalu „Korczak” OiFP-ECS wydało także bajkę Michała Rusinka i Aleksandry Cieślak, pt.: „POWIEKI – BAJKA DEDYKOWANA PAMIĘCI JANUSZA KORCZAKA”.

W dniu premiery, 29 września w OiFP-ECS odbyła się XV KONFERENCJA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „KU DOROSŁOŚCI”, podczas której m.in. Orderem Uśmiechu została uhonorowana Henryka Krzywonos-Strycharska. Gościem honorowym konferencji był zaproszony przez OiFP-ECS prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Tego samego dnia rozwiązanie miał ogłoszony przez OiFP-ECS konkurs „Mały Przegląd – Reaktywacja” skierowany został do przedszkoli, placówek im. J. Korczaka oraz szkół województwa podlaskiego. Idea konkursu nawiązywała do inicjatywy Janusza Korczaka - „Małego Przeglądu” - międzywojennego pisma dla dzieci i młodzieży, w którym publikowano teksty pisane przez młodych redaktorów - przez dzieci i młodzież. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu gazety przedstawiającej najważniejsze prawa i obowiązki dziecka. Zgłoszone prace oceniane były przez Kapitułę w składzie: Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka RP – Przewodniczący Jury, Barbara Sochal, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Anna Kaszuba-Dębska, malarka, graficzka, projektantka i ilustratorka książek, Natalia Sikora – wydawca książek dla dzieci w wydawnictwie Egmont i W.A.B., Grzegorz Dąbrowski – fotograf, redaktor naczelny białostockiego oddziału Gazety Wyborczej. W dniu Konferencji RPD 29 września 2012 roku przyznano Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych.

Już po premierze musicalu nauczyciele i edukatorzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez specjalistę Yad Vashem (z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu) oraz w konferencji „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”, podczas której były prezentowane scenariusze edukacyjne „W ŚWIECIE WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA” autorstwa Anny Janiny Klozy i Małgorzaty Rusiłowicz. Premierze musicalu towarzyszyła publikacja programu do spektaklu autorstwa Macieja Buszewicza. Wtedy też – w październiku 2012 roku – polską premierę miała książka Batszewy Dagan „CO WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE ZAGŁADY. OPOWIEŚĆ RYMOWANA DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ WIEDZIEĆ” ilustrowana przez Aleksandrę Cieślak (o wydawnictwach OiFP-ECS czytaj: http://opera.oifp.eu/pl/wydawnictwa.html).

W trakcie Międzynarodowego Kongresu Rzecznika Praw Dziecka 5 grudnia 2012 roku OiFP-ECS została uhonorowana medalem Rzecznika Praw Dziecka za wszystkie działania edukacyjne towarzyszące polskiej premierze musicalu „Korczak” (musical został zaprezentowany podczas konferencji, w Teatrze Powszechnym w Warszawie; towarzyszyła mu wystawa panoramicznych zdjęć z „Korczaka” autorstwa Michała Hellera).

PROJEKT EDUKACYJNY TOWARZYSZĄCY MUSICALOWI „KORCZAK” to zaplanowany w czasie projekt służący budowaniu dialogu na temat relacji między kulturą żydowską i innymi kulturami stanowiącymi spuściznę, ale i żywą tkankę kulturową Podlasia. To odpowiedź na potrzebę edukacji wszystkich pokoleń w zakresie kultury żydowskiej i jej znaczenia w polskiej historii. To wreszcie potrzeba tworzenia sztuki, która obok doznań artystycznych wyzwala dyskusję, prawdziwą debatę i generuje zmianę społeczną. Białystok i Podlasie potrzebuję intensywnych działań na rzecz dialogu i upowszechniania wiedzy na temat kultur, które były i nadal są częścią kultury Polski i tego regionu. Akty agresji i mowy nienawiści potrzebują zaplanowanych działań edukacyjnych w szkołach, ale i jednostkach kulturalnych, dlatego OiFP-ECS uznała za swój obowiązek włączenie się do tego procesu. Musical „Korczak” stał się więc pretekstem, stanowiąc nie tylko dzieło o najwyższej jakości artystycznej, co potwierdzają opinie krytyków i widzów, ale również ważny kontekst do działalności społeczno-kulturowej.

OiFP-ECS uruchomiła stronę internetową musicalu „Korczak”, będącą nie tylko źródłem informacji na temat działań artystycznych realizatorów i twórców przedsięwzięcia, ale także służącą jako platforma informacyjna na temat towarzyszących mu działań edukacyjnych. (www.korczakmusical.com).

Tylko od Internautów zależy, czy program działań edukacyjnych towarzyszący musicalowi „Korczak” zwycięży w plebiscycie portalu historia.org.pl.

 

Głosować na nas można do końca marca na stronie http://whr2012.muzhp.pl/

 

KORCZAK” | PATRONATY HONOROWE I POZOSTALI PATRONI

Premierę musicalu „Korczak” Ch. Williamsa objął patronatem honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Swojego patronatu udzielili też: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prof. Jadwiga Bińczycka (Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka), prof. dr. hab. Adam Frączek (Kurator Katedry UNESCO im. J. Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka, Association Suisse des Amis du Dr Janusz Korczak, Batia Gilad – przewodnicząca International Korczak Association, The Korczak Educational Institute of Israel, Karol Becker – pedagog, historyk, były pracownik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie ds. edukacji.

 

Oficjalna strona musicalu: www.korczakmusical.com

Opublikowano: 25-03-2013
Grzegorz Przedlacki

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1439790