Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Warsztaty edukacyjne w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Warsztaty edukacyjne w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Po feriach - od 19 lutego 2013 roku - w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku ruszają warsztaty edukacyjne dla uczniów – bazujące na przedstawieniach opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki i musicalu „Korczak” Chrisa Williamsa. Program warsztatów została opracowany przez czołowe w Białymstoku edukatorki i jest ściśle związany z programem nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Przedstawienia szkolne opery "Straszny dwór" (skrócona wersja dostosowana dla uczniów szkół) oraz musicalu "Korczak” (prrzedstawienie to swoim patronatem objęło UNESCO) są wystawiane na deskach OiFP niemal od chwili premiery tych przedstawień 28 i 29 września 2012 roku. Przygotowane w OiFP warsztaty są ich uzupełnieniem  - razem tworzą kompletną ofertę edukacyjną. 

Warsztaty pozwalają w ciekawy i przystępny sposób przybliżyć czasy, obyczaje, historię i literaturę okresu zarówno II wojny światowej (musical „Korczak”) jak i Polski okresu zaborów, zwłaszcza czasów Powstania styczniowego, którego 150 rocznica wybuchu przypadła właśnie w styczniu 2013 roku (opera „Straszny dwór”). Spotkania edukacyjne odbywają się tuż przed, albo po zakończonych przedstawieniach.

Cena udziału w warsztatach – 3 zł (/os). Maksymalna liczba uczestników - 40 os. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w szkołach.

 

NOWY PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
TOWARZYSZĄCY SPEKTAKLOWI

„STRASZNY DWÓR” S. MONIUSZKI

skierowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


„STRASZNY DWÓR” Stanisława MONIUSZKI
 Arcydzieło uznawane za najlepszy utwór Stanisława Moniuszki i najwspanialszą operę polską XIX wieku zostało opracowana specjalnie z myślą o młodej publiczności.

Z uwagi na wyjątkowy walor edukacyjny opery,  przewodnikiem po tej szczególnej wersji „Strasznego dworu” jest  reżyser spektaklu, który wciela w postać narratora – nakreśla publiczności tło historyczne, społeczne i kulturowe utworu, przedstawia poszczególne postaci (w partiach solowych prezentują się jedni z najwybitniejszych śpiewaków operowych), zarysowuje sielski krajobraz ówczesnej Polski, a wreszcie – przybliża sens i znaczenie poszczególnych scen opery.

„Straszny dwór” jest niecodzienną podróżą edukacyjną po świecie historii, kultury i sztuki.

Innowacyjny sposób prezentacji opery umożliwia dzieciom i młodzieży przyswojenie sobie ponadczasowego przesłania dzieła.

Zamiarem twórców widowiska jest stworzenie pomostu między rzeczywistością ukazanej w nim epoki (z bogactwem tradycji, kolorytem obyczajów) i współczesnością, a także pobudzenie wyobraźni młodego widza. 
Spektakl przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy V–VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Terminy spektakli:
19, 20 lutego 2013 (wt, śr)
12, 13, 19 marca 2013r. (wt., śr.)
16,17, 23, 24 kwietnia 2013r. (wt., śr.)
 

Godz. :
10:00

Czas wydarzenia:
2 x 45 min. (20 min. przerwy)

Miejsce wydarzenia:
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1

 

I. Warsztat historyczny:

Z wizytą w „Strasznym dworze” Stanisława Moniuszki

Warsztat skorelowany jest z operą Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”. Pozwoli uczniom na dostrzeżenie i zrozumienie związków dzieła z tak ważnym w historii Polski zrywem narodowym (powstaniem styczniowym).

Warsztaty obejmować będą:

- wykorzystanie tekstów źródłowych, map, rycin z czasów powstania styczniowego oraz XVIII w. (przedstawienie ram czasowych, o których opowiada opera),

- treści związane z historią szlachty polskiej (jej wewnętrznym zróżnicowaniem, prawami, ubiorem, tradycjami, zwyczajami i obrzędami).

Osoba prowadząca:mgr Joanna Sitek

Terminy warsztatów:

5, 19 lutego 2013 r. (wtorek), godz. 8.45 – 9.45 (przed spektaklem);

12, 19 marca 2013 r. (wtorek), godz. 8.45 – 9.45 (przed spektaklem);

 

II. Warsztat plastyczny

Polskie pasy kontuszowe – pas słucki

Warsztat nawiązujący do opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”. W czasie jego trwania uczniowie:

- poznają historię ubioru szlachty polskiej od drugiej połowy XVI wieku do wieku XVIII (historię pasów - jako oryginalnego elementu polskiego stroju narodowego),

- dowiedzą się w jaki sposób wiązano pasy,

- poznają charakterystyczne typy kompozycyjne form ornamentowych występujących na pasach,

- samodzielnie wykonają pas słucki wykorzystując różne techniki plastyczne.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wołkowycka

Terminy:

6, 20 lutego 2013 r. (środa), godz. 12.15-13.15 (po spektaklu);

13 marca 2013 r. (środa), godz. 12.15-13.15 (po spektaklu);

 

NOWY PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
TOWARZYSZĄCY SPEKTAKLOWI

„KORCZAK” CHRISA WILLIAMSA

skierowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zaprasza do udziału w nowym programie warsztatów edukacyjnych towarzyszącym prezentacjom musicalu „Korczak” Chrisa Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane w związku z szeregiem wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych w Polsce w 2012 roku, ogłoszonym oficjalnie, decyzją Sejmu RP, Rokiem Janusza Korczaka.

Tematem przewodnim warsztatów jest heroiczna postać Janusza Korczaka, jego działalność, twórczość i ponadczasowa myśl pedagogiczna. Autorzy przedsięwzięcia są przekonani o tym, że promowanie jego metod i wzorców postępowania z dziećmi ma charakter uniwersalny.

Celem projektu jest uczczenie pamięci Starego Doktora – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji i tworzenie praw człowieka ma oddziaływanie międzynarodowe, a także kształtowanie szacunku, tolerancji do inności, wspieranie oraz promowanie lepszego zrozumienia historii narodu żydowskiego i trudnej tematyki Zagłady.

Poprzez działania edukacyjne autorzy projektu chcą kształtować świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne „Korczak” Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku ma stać się platformą dialogu w oparciu o wzajemne poszanowanie wspólnej nam i trudnej historii i poszanowanie praw człowieka. Charakter projektu wynika z potrzeby poprawy jakości edukacji oraz wspierania doświadczeń, innowacyjności i dialogu. Inspirując się aktualnym programem Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), twórcy projektu mają nadzieję, że będzie miał on charakter innowacyjny i wpłynie na nowe kierunki i modele działań edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. Służyć ma on też rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej i oświatowej.

I. Warsztat literacki:
„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie" –  Janusz Korczak oraz świat jego praw i wartości

Świat praw i wartości Janusza Korczaka uczestnicy warsztatu poznają przez pryzmat obejrzanego musicalu oraz innych tekstów związanych z działalnością Starego Doktora (m.in. fragmentów „Pism wybranych” Janusza. Korczaka, wspomnień, fragmentów filmów: „Janusz Korczak Król Dzieci” A. Ziarek, filmów dokumentalnych ukazujących życie w getcie warszawskim, książki „Pamiętnik Blumki” I. Chmielewskiej).

Osoby prowadzące: mgr Anna Janina Kloza, mgr Małgorzata Rusiłowicz


Terminy: po prezentacji musicalu | godz. 13.30-14.30

14 lutego 2013r. (cz.)
26 lutego 2013r. (wt.)
27 lutego 2013r. (śr.)
5 marca 2013r. (wt.)


 II. Warsztat artystyczny

„Zaczarowany ptak – symbol wolności i tęsknoty

Warsztat nawiązujący do wartości korczakowskich oraz praw człowieka i dziecka.

Jego uczestnicy podejmą się interpretacji symboliki ptaka występującego w musicalu oraz we fragmentach „Pism wybranych” Janusza Korczaka.

Ponadto, wykonają pracę plastyczną przedstawiającą zaczarowanego ptaka z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. 

Czas trwania: 60 min.


Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wołkowycka


Miejsce: warsztaty organizowane w szkołach

___

Kontakt: Iwona Matosek | tel. (+48) 502 862 789 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE EDUKACYJNYM TOWARZYSZĄCYM POLSKIEJ PREMIERZE MUSICALU „KORCZAK” CH. WILLIAMSA:

Od czasu polskiej premiery musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii R. Skolmowskiego Opera
i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku realizuje liczne projekty edukacyjne poświęcone kulturze żydowskiej i tematyce Zagłady.

KONFERENCJA EDUKACYJNA „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”
22 października 2012 roku odbyła się KONFERENCJA EDUKACYJNA „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”.  W jej programie znalazł się panel dyskusyjny z udziałem znakomitych gości – przedstawicieli różnych ośrodków edukacyjnych i instytucji kulturalnych. Przedmiotem debaty była współczesna kondycja edukacji poświęconej Holokaustowi oraz edukacji międzykulturowej.


PUBLIKACJA KSIĄŻKI „CO WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE ZAGŁADY. OPOWIEŚĆ RYMOWANA DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ WIEDZIEĆ” ORAZ SPOTKANIE Z AUTORKĄ  BATSZEWĄ DAGAN I ILUSTRATORKĄ KSIĄŻKI OLĄ CIEŚLAKGościem honorowym konferencji byłaizraelska poetka i pisarka Batszewa Dagan – wybitna twórczyni metody psychologiczno-pedagogicznej pomagającej przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o Shoah oraz autorka publikacji wykorzystywanych w nauczaniu o Holokauście.  W dniu konferencji Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki miała zaszczyt zaprosić na spotkanie z autorką oraz promocję polskiego wydania jej pionierskiej książki „Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć” z 1991 roku. Gościem spotkania była także autorka ilustracji Ola Cieślak.

Była to już druga, poświęcona tematyce Holokaustu, publikacja Opery i Filharmonii Podlaskiej
– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Pierwszą jest książka „Powieki – bajka dedykowana pamięci Janusza Korczaka i jego dzieciom” autorstwa Michała Rusinka i Oli Cieślak wydana wraz z programem musicalu „Korczak” Ch. Williamsa według projektu profesora Macieja Buszewicza.

(CZYTAJ WIĘCEJ: http://www.oifp.eu/pl/program/wydawnictwa.html)


SCENARIUSZE EDUKACYJNE „W ŚWIECIE WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA”
Na specjalne zamówienie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku powstały scenariusze edukacyjne „W świecie wartości Janusza Korczaka” autorstwa Anny Janiny Klozy
i Małgorzaty Rusiłowicz.

Scenariusze poświęcone są kulturze żydowskiej, trudnej tematyce Holokaustu, prawom człowieka oraz postaci i działalności Janusza Korczaka. Zostały skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Materiały mogą posłużyć nauczycielom w ramach lekcji bądź zajęć pozalekcyjnych, a także animatorom kultury w ich autorskich projektach edukacyjnych.

Autorki skorelowały materiały edukacyjne z librettem musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego. Zostały one opracowana na podstawie tekstów źródłowych, m.in. „Pism wybranych” (w tym „Pamiętników z getta warszawskiego”) Janusza Korczaka, relacji historycznych i dzienników.

Intencją Autorek było ukazanie postaci Janusza Korczaka w kontekście wyznawanych przez niego wartości. Ważne jest bowiem, aby uczniowie zrozumieli na czym polegała niezwykłość ponadczasowej osobowości Starego Doktora, który z zawodu był lekarzem-pediatrą, z zamiłowania – pisarzem, publicystą, dydaktykiem, filozofem, myślicielem i moralistą, zaś z potrzeby serca – społecznikiem i oddanym wychowawcą oraz gorliwym obrońcą praw dziecka.

Scenariusze edukacyjne powstały z myślą o przygotowaniu młodzieży szkolnej do świadomej recepcji musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

Scenariusze edukacyjne składają się z dwóch części:

Cześć I
SCENARIUSZE SKIEROWANE DO  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. „Spotkanie Krzysia ze Strażnikiem Myśli” – tajemnicza wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim są Żydzi?
2.  „Pan Doktor jest dla nas najważniejszy a my jesteśmy najważniejsi dla niego” – Janusz Korczak
i jego niezwykły Dom Sierot.
3. „Był sierociniec, a w sierocińcu żydowskie dzieci. Był z nimi człowiek, co je pokochał” – Janusz Korczak i jego dzieci w getcie warszawskim.
4. „Ta historia zaczyna się kilkaset lat temu w mieście Hameln” – symboliczna opowieść o uśpionym w świecie Złu.
5. Projekt edukacyjny pt.: „Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń” ze scenariuszem lekcji: „Dziecko ma nie tylko obowiązki i listę spraw! Dziecko ma także dekalog swoich praw”.

CZĘŚĆ II
SCENARIUSZE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAJALNYCH
1. „Jestem nie po to, by mnie kochano i podziwiano, ale po to, bym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka" (Janusz Korczak) – świat wartości Starego Doktora.
2. „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest" – Korczak i inni w getcie warszawskim.
3. Czy człowiek może być szczurem? – symbolika w propagandzie antysemickiej i musicalu „Korczak” Ch. Williamsa.
4. Projekt edukacyjny pt.: „Opowiemy Wam o Januszu Korczaku – szlachetnym pedagogu, pisarzu, obrońcy praw dziecka”.


 

 

 

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku już od dawna jest miejscem licznych projektów edukacyjnych - tak jak choćby zorganizowana w październiku 2012 roku konferencja naukowa o Holokauście, gdzie gościem honorowym była pani Batszewa Dagan, autorka książki pt.: "Co się wydarzyło w czasie Zagłady? Opowieśc rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć".

 

 

Opublikowano: 31-01-2013

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1455438