Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 19.06.2018 | ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

19.06.2018 | ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO

W piątek, 22 czerwca Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na koncert kończący sezon artystyczny 2017/18. Usłyszymy Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego oraz Kantatę „Aleksander Newski” op. 78 Sergiusza Prokofiewa w wykonaniu Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka.

Zaśpiewa Jadwiga Postrożna, alt, laureatka I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie Zdroju (2013), III nagrody na XIV Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2011), finalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego dla Młodych Śpiewaków Operowych im. Borisa Christoffa w Sofii (2009) oraz VII Konkursu Moniuszkowskiego w Warszawie (2010), I nagrody w IV Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej (2007), a także wielu innych wyróżnień i nagród.

Na skrzypcach zagra Konstanty Andrzej Kulka, polski skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog, ojciec Gaby Kulki - wystąpił gościnnie na jej albumie „Hat, Rabbit”. Od 1966 koncertował na obu półkulach (we wszystkich krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Północnej i Południowej, Japonii oraz Australii) - zagrał ponad 1500 recitali i koncertów symfonicznych. Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr (m.in. Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Conertgebouw Amsterdam, Minneapolis Symphony Orchestra, Leningradzkej Filharmonii), uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in. w Lucernie, Bordeaux, Flandrii, Berlinie, Pradze, Barcelonie, Brighton, Warszawie.

Chór przygotowała Violetta Bielecka.

Zapraszamy do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej.

 

KONCERT SYMFONICZNY
ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2017/18

22 CZERWCA 2018
SALA KONCERTOWA I UL. PODLEŚNA 2 I godz. 19.00

Piotr Czajkowski (1840–1893)
Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
1. Allegro moderato – Moderato assai
2. Canzonetta. Andante
3. Finale. Allegro vivacissimo

***

Sergiusz Prokofiew (1891–1953)
Kantata „Aleksander Newski” op. 78
1. Ruś pod mongolskim jarzmem – Molto andante
2. Pieśń o Aleksandrze Newskim – Lento
3. Krzyżacy w Pskowie – Largo
4. Powstań, ludu rosyjski – Allegro risoluto
5. Bitwa na lodzie – Adagio
6. Pole śmierci – Adagio
7. Wjazd Aleksandra do Pskowa – Moderato

Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka skrzypce
Jadwiga Postrożna alt
Violetta Bielecka przygotowanie chóru

22 czerwca 2018

Sponsor koncertu: PROMOTECH

MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK
Ukończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie dyrygentury K. Stryi. W 1993 r. dzięki stypendium American Society for Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w Los Angeles. W 1986 r. został dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA (1995; m.in. nowojorska Carnegie Hall). Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996). W latach 1998–2013 dyrektor artystyczny, od roku 2013 dyrektor Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach. Od 1999 r. dyrektor artystyczny i juror Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Od 2017 r. szef artystyczny Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus”. W latach 2010–2016 dyrektor artystyczny II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu. W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Przewodniczący jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (2016). Koncertuje na wszystkich estradach w kraju (z Filharmonią Narodową na czele) i za granicą (m.in. Albania, Austria, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA). Z zespołami Filharmonii Śląskiej nagrał kilkadziesiąt płyt. „Górecki. Mikołaj/Henryk Mikołaj” (DUX 0924) nominowana była do Fryderyka 2013. Ma na swoim koncie wiele prawykonań. Filharmonicy śląscy pod jego batutą byli pierwszymi w Polsce wykonawcami IV Symfonii „Tansman. Epizody” H.M. Góreckiego, zamykając cykl światowych prawykonań tego utworu (2014/2015 Londyn – Los Angeles – Amsterdam – Łódź/Katowice). Jako drugie na świecie w 2016 r. wykonanie to wydano na CD. W 2017 r. ukazała się płyta z II Symfonią „Kopernikowską” H.M. Góreckiego pod jego batutą. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 7 sierpnia 2012 r. prezydent RP B. Komorowski nadał artyście tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2017 r. kierownik artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA
Urodził się w 1947 r. w Gdańsku. Od Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. S. Hermana. W 1971 r. dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym i najwyższym wyróżnieniem. W 1964 r., będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, otrzymał dyplom z wyróżnieniem specjalnym w Międzynarodowym Konkursie im. N. Paganiniego w Genui. W 1966 r. zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium i rozpoczął międzynarodową karierę. Od roku 1967 do chwili obecnej wykonał ponad 2000 koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa). Grał z takimi orkiestrami, jak Filharmonia Berlińska, Chicago Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal Conzertgebouw Amsterdam czy English Chamber Orchestra. Występuje na prestiżowych festiwalach muzycznych w Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Flandrii, Warszawie i w wielu innych. W roku 1970 brał udział w wielkim festiwalu muzycznym poświęconym Ludwikowi van Beethovenowi w jego 200. rocznicę urodzin. Uprawiał również kameralistykę. Dokonuje wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dorobku nagraniowym można wymienić między innymi koncerty: A. Vivaldiego, W.A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, A. Głazunowa, É. Lalo, B. Bartóka, S. Prokofiewa, L. van Beethovena, J. Brahmsa, M. Karłowicza, K. Pendereckiego, P. Hindemitha czy K. Szymanowskiego. Nagrał też wiele sonat i utworów wirtuozowskich. Bierze również udział w nagraniach polskiej muzyki współczesnej (K. Penderecki, W. Lutosławski, E. Knapik, A. Bloch, H.H. Jabłoński i inni). Za nagranie wszystkich utworów Szymanowskiego otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia. Również za nagrane dwa koncerty Szymanowskiego otrzymał w Paryżu w 1981 r. nagrodę Grand Prix du Disque. Za granicą często wykonuje utwory polskich kompozytorów. Był pierwszym po I. Sternie wykonawcą I Koncertu K. Pendereckiego – grał ten utwór wielokrotnie w Europie i Ameryce Północnej, głównie pod batutą kompozytora. Bierze udział w wielu tournée zagranicznych z polskimi orkiestrami. Związany z Filharmonią Narodową, której solistą jest od 1984 r. Z tą też orkiestrą, głównie pod batutą W. Rowickiego, a później K. Korda, objechał wielokrotnie niemal cały świat. Od 1994 r. jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymał wiele wyróżnień, w tym nagrody Ministra Kultury i Sztuki, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, wiele tytułów honorowych oraz odznaczeń okolicznościowych, m.in. złote odznaki za pracę społeczną dla miasta Krakowa czy za zasługi dla Gdańska.

JADWIGA POSTROŻNA
Doktor sztuki w dziedzinie wokalistyki. Absolwentka PSM II st. w Nowym Sączu w klasie mgr M. Miecznikowskiej-Gurgul oraz Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dra hab. T. Pszonki (dyplom z wyróżnieniem). Brała udział w wielu prestiżowych kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, m.in. u H. Łazarskiej, C. Richardson, T. Żylis-Gary czy C. Miatello. Laureatka III nagrody (pierwszej nie przyznano) w III Konkursie Wokalnym im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2006), I nagrody w IV Konkursie Wokalnym im. H. Halskiej w kategorii głosów pozostałych (2007), III nagrody w XIV Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu (2011), II nagrody w I Międzynarodowym Konkursie im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju (2013), I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie im. A. Hiolskiego w Kudowie-Zdroju (2013) czy II nagrody w VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Zdziarze nad Sazawą (2014). Finalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego dla Młodych Śpiewaków Operowych im. B. Christowa w Sofii (2009) i VII Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Warszawie (2010). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006/07, 2007/08) i Małopolskiej Fundacji Stypendialnej (2007/08) oraz firmy FWP oddziału w Krynicy-Zdroju (2005/2008). W 2005 r. debiutowała na scenie Opery Dolnośląskiej partią III Damy w operze „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta. Współpracuje ze znanymi dyrygentami i reżyserami oraz z instytucjami takimi, jak Filharmonia Wrocławska, Filharmonia Kaliska, Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr Współczesny, Teatr Polski i Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu oraz Operetka Dolnośląska. Można ją było oglądać w takich spektaklach, jak: „The Little Sweep” B. Brittena (Miss Baggott), „Suor Angelica” G. Pucciniego (Suor Infermiera), „Jaś i Małgosia” E. Humperdincka (Gertruda), „Baron cygański” J. Straussa (Czipra) czy „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” J. Stefaniego (Dorota). Od 2011 r. jest solistką Opery Wrocławskiej, na której deskach stworzyła ponad dwadzieścia ról, m.in. Azuceny („Trubadur” G. Verdiego), Suzuki („Madame Butterfly” G. Pucciniego), Santuzzy („Rycerskość wieśniacza” P. Mascagniego), Dalili („Samson i Dalila” C. Saint-Saënsa), Ulryki („Bal maskowy” G. Verdiego) czy Gołdy („Skrzypek na dachu” J. Bocka). W repertuarze ma również partie Carmen z „Carmen” G. Bizeta, Magdaleny z „Rigoletta”, Flory z „Traviaty” G. Verdiego, Frumy Sary ze „Skrzypka na dachu” J. Bocka, Dorabelli z „Così fan tutte” W.A. Mozarta, Olgi z „Eugeniusza Oniegina” P. Czajkowskiego czy Niani z „Borysa Godunowa” M. Musorgskiego. W jej repertuarze oratoryjnym znajdują się: III Symfonia G. Mahlera, Msza h-moll J.S. Bacha, Msza „Koronacyjna” i Requiem W.A. Mozarta, Requiem G. Verdiego, „Stabat Mater” G. Rossiniego, „Demeter” K. Szymanowskiego, „Miserere” G.B. Pergolesiego, „Glorię” A. Vivaldiego, Mszę D-dur C.O. Nicolaia i inne. Koncertowała w Bułgarii, Rosji, Chinach, Niemczech, Austrii, Słowacji, Węgrzech czy Szwajcarii. Współpracuje z Chórem Mieszanym „Canticum Iubilaeum” z Limanowej oraz chórem Ars Cantandi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, śpiewając partie solowe, a także prowadząc warsztaty wokalne.

VIOLETTA BIELECKA
Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz. Studiowała dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. prof. J. Boka i R. Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). W 2000 r. otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych z rąk Prezydenta RP. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (1999–2005 kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej, obecnie kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Artystycznej; 2005–2012 Prodziekan Wydziału). Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała tam Chórem Żeńskim ZSM „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). W latach 1995–2017 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”. Była inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych warsztatów młodzieży polskiej i polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju. W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Do współpracy zaproszono ją ponownie w 2015 r. do przygotowania premiery opery S. Moniuszki „Straszny dwór”. Chóry prowadzone przez nią zdobyły wiele nagród i wyróżnień; Chór OiFP pod jej kierownictwem zdobył kilkakrotnie Nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk” (2009, 2016, 2017) oraz jedną z najbardziej prestiżowych nagród płytowych świata: ICMA 2018 (International Classical Music Awards). Uhonorowana m.in.: Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej (2017), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” nadanym przez Rektora prof. dra hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002) itp. W 2013 r. odebrała w Poznaniu Nagrodę im. J. Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej.

Opublikowano: 19-06-2018
Joanna Dolecka

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1442227