Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 21.05.2018 | ZNAMY LAUREATÓW "HAJNÓWKI" 2018

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

21.05.2018 | ZNAMY LAUREATÓW "HAJNÓWKI" 2018

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, największy festiwal muzyki cerkiewnej w Polsce i jeden z najbardziej prestiżowych na świecie, już za nami. W części konkursowej tegorocznej edycji zaprezentowało się 30 zespołów z 11 państw: Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Mołdawii, Słowacji, Bułgarii, Łotwy i Polski, a także – po raz pierwszy – z Wielkiej Brytanii i Libanu. W koncercie galowym wystąpili najlepsi w swoich kategoriach. Poznajmy wyniki i obejrzyjmy zdjęcia z tego wydarzenia.

 

33 opera 200518

 

Festiwal rozpoczął się 16 maja koncertem inauguracyjnym „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej” w wykonaniu Akademickiego Chóru Kameralnego „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina). Trzy dni konkursowych przesłuchań były pełne emocji i pięknych wykonań, a 20 maja jury ogłosiło werdykt i wręczono nagrody w Operze i Filharmonii Podlaskiej, która była partnerem Festiwalu.

Festiwalowi przyświeca hasło „Festiwal Śpiewającej Duszy” i niewątpliwie jest trafne. Koncert laureatów poruszył struny w każdym melomanie na widowni.

Zwieńczeniem koncertu galowego było wykonanie „Iże Chieruwimy” Krzysztofa Pendereckiego z okazji jubileuszu Maestra, który od 15 lat obejmuje Festiwal artystycznym patronatem. Utwór wykonały 4 chóry nagrodzone w tej edycji: Chór „Aukuros” z Kłajpedy, Kameralny Chór „Sofia” z Kijowa Chór Odeskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A.W. Nieżdanowej z Odessy i Żeński Chór Sankt Petersburskiej Metropolii z Sankt Petersburga (Rosja). Wykonaniem dyrygował Aliaksiej Szamrycki, na co dzień pracujący z chórem „Sofia”.

Na koniec wspólnie wykonano na scenie „Mnohaja leta”, przekazując najlepsze życzenia dla uczestników, laureatów i publiczności. Dyrygowała dyrygentka chóru z Tyraspola, Tatiana Twierdochlieb.

Elementem wzbogacającym charakter artystyczny koncertu laureatów był też występ Prawosławnego Chóru „Theotokos” z Bejrutu w Libanie, który otrzymał specjalne wyróżnienie za wybitną prezentację muzyki cerkiewnej Libanu. Wykonał Wielką Doksologię w językach arabskim i greckim, a jego dyrygent Ramzi Saad otrzymał także jedno z kilku wyróżnień dla dyrygentów.

 

Jury w składzie: prof. Romuald Twardowski (przewodniczący), prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska oraz ks. Jerzy Szurbak, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
Zespołowi Chóralnemu Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni ze Smoleńska (Rosja) pod dyr. Ihumenii Jelizawiety
Męskiemu Chórowi Diecezji w Koszycach (Słowacja) pod dyr. Daniela Porubeca

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
Żeńskiemu Chórowi Sankt Petersburskiej Metropolii z Sankt Petersburga (Rosja) pod dyr. Igora Matiuchowa
Zespołowi Cerkwi p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej z Homla (Białoruś) pod dyr. Natalii Kozłowskiej i Lili Syczewej

I miejsce przyznano:
Arcybiskupiemu Chórowi Katedralnego Soboru Zaśnięcia N.M.P. z Włodzimierza (Rosja) pod dyr. Tatiany Oganjan

Wyróżnienie specjalne przyznano:
Koptyjskiemu Chórowi „St. Kyrel” z Londynu (Wielka Brytania) pod dyr. Michaela Heneina
za kultywowanie i propagowanie wspaniałych tradycji śpiewu Kościoła Koptyjskiego w Europie

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
Akademickiemu Chórowi „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej z Brześcia (Białoruś) pod dyr. Iriny Angoluk
Warszawskiemu Chórowi Międzyuczelnianemu z Warszawy (Polska) pod dyr. Borysa Somerschafa

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
Chórowi „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi (Łotwa) pod dyr. Arija Szkepasta
Chórowi „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia (Polska) pod dyr. Anny Grabowskiej-Borys

I miejsce przyznano:
Akademickiemu Chórowi Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Wielkiego Nowgorodu (Rosja) pod dyr. Jurija Nikiforowa

Kategoria chórów dziecięco-młodzieżowych

III miejsce przyznano:
Młodzieżowemu Chórowi „Annino” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Piotra Woronowa

II miejsce przyznano:
Chórowi Chłopięco-Młodzieżowemu Gimnazjum – Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Pawła Szepielewa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
Chłopięco-Młodzieżowemu Chórowi „Ąžuoliukas” z Wilna (Litwa) pod dyr. Linasa Balandisa
Chłopięco-Młodzieżowemu Chórowi Municypalnej Akademickiej Kapeli Chóralnej im. L. Rewuckiego z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aidy Zajcewej

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:
Młodzieżowemu Chórowi Chłopięco-Młodzieżowej Szkoły Chóralnej z Konakowa (Rosja) pod dyr. ks. Wadima Machnowskiego

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
Koncertowemu Chórowi Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Aleksieja Snitko
Żeńskiemu Chórowi Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru (Rosja) pod dyr. Jeleny Chawliny

I miejsce przyznano:
Chórowi Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A. W. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina) pod dyr. Galiny Szpak

Kategoria chórów zawodowych

III miejsce przyznano:
Męskiemu Kameralnemu Zespołowi Śpiewu Cerkiewnego „Partes” z Poznania (Polska) pod dyr. Michała Łaszewicza

II miejsce przyznano:
Kłajpedzkiemu Chórowi „Aukuras” z Kłajpedy (Litwa) pod dyr. Alfonsasa Vildziunasa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
Państwowemu Chórowi Naddniestrzańskiemu z Tyraspola (Mołdawia) pod dyr. Tatiany Twierdochlieb
Kameralnemu Chórowi „Sofia” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

Wyróżnienie specjalne przyznano:
Prawosławnemu Chórowi „Theotokos” z Bejrutu (Liban) pod dyr. Ramziego Saada
za wybitną prezentację muzyki cerkiewnej Libanu

Ponadto wyróżniono dyrygentów: Ramziego Saada z Bejrutu (Liban), Michaela Heneina z Londynu (Wielka Brytania) oraz Jelenę Chawliną z Krasnodaru (Rosja), Irinę Angoluk z Brześcia (Białoruś), Borysa Somerschafa z Lublina (Polska) oraz Ihumenię Jelizawietę ze Smoleńska (Rosja) nagrodami ufundowanymi przez Dyrektora Festiwalu.

 

Fot. M. Heller

 

Opublikowano: 21-05-2018
Joanna Głuszek

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1450135