Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 6.02.2018 | JUBILEUSZ PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

6.02.2018 | JUBILEUSZ PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

- Bardzo się cieszę, że koncert jubileuszowy świętować będę z Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, to wspaniali wykonawcy, których znam nie od dzisiaj i z którymi współpracowałem przy wielu koncertach a także wydawnictwach płytowych - mówi Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego, od 2016 r. prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. - Dziękuję za tę możliwość Damianowi Tanajewskiemu, Mirosławowi Błaszczykowi i Violetcie Bieleckiej, to dzięki nim po raz pierwszy zabrzmią w Białymstoku dwie moje kompozycje: „Neopolis Concerto” oraz III Symfonia „Symphony of Angels”.
Z perspektywy jubileuszu za najważniejsze uważam właśnie moje utwory oraz to, że moja muzyka żyje, że jest wykonywana, że jest na nią zapotrzebowanie – takie są głosy zwykłych słuchaczy, które płyną prosto z serca.

lukaszewski male

Paweł Łukaszewski

 

Paweł Łukaszewski obchodzi w tym roku dwa jubileusze: pięćdziesięciolecie urodzin i dwudziestopięciolecie pracy artystycznej. Świętować je będzie w piątek 9 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Łukaszewski ma olbrzymi dorobek kompozytorski, zwłaszcza w dziedzinie muzyki sakralnej i chóralnej, w której porusza się ze swobodą, nadając jej charakterystyczny własny styl, cechujący się naturalnością języka i ekspresją. Jest wielokrotnym laureatem nagrody przemysłu fonograficznego "Fryderyk": 1999, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, („Fryderyk” w kategorii „Artysta Roku"), 2015, 2016 („Fryderyki” w kategoriach „Album Roku - Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa” za płytę DVD Musica caelestis oraz „Album Roku - Muzyka Współczesna” za płytę DVD Symphony for Providence z udziałem Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Violetty Bieleckiej).

Podczas koncertu jubileuszowego usłyszymy dwa utwory kompozytora: „Neopolis Concerto” – koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową oraz III Symfonię „Symphony of Angels” na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę, a także Koncert skrzypcowy D-dur Johannesa Brahmsa. Wystąpi światowej sławy skrzypek Vadim Brodski oraz sopranistka Anna Mikołajczyk-Niewidział z towarzyszeniem Orkiestry i Chóru OiFP przygotowanego przez prof. Violettę Bielecką. Koncert poprowadzi Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk.

Patronat honorowy nad koncertem objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki.

KONCERT SYMFONICZNY
JUBILEUSZ PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

9 LUTEGO 2018
SALA KONCERTOWA | UL. PODLEŚNA 2 | GODZ. 19.00

Johannes Brahms (1833–1897)
Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Paweł Łukaszewski (ur. 1968)
„Neopolis Concerto” – koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową

Paweł Łukaszewski
III Symfonia „Symphony of Angels” na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę

Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk dyrygent
Vadim Brodski skrzypce
Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran
Violetta Bielecka przygotowanie chóru

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI urodził się w 1968 roku. Jest jednym z najmłodszej generacji polskich kompozytorów, specjalizujących się w muzyce sakralnej i chóralnej. Studiował kompozycję pod kierunkiem prof. M. Borkowskiego na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W 2000 r. zdobył stopień naukowy doktora, a w 2008 r. doktora habilitowanego w dziedzinie kompozycji. Jego prace wykonywano w całej Europie (w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Luksemburgu, Mołdawii, Monako, Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii, Watykanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Islandii i Malcie) a także w Argentynie, Chile, Chinach, Izraelu, Kanadzie, Korei Południowej, Peru, Urugwaju, Stanach Zjednoczonych oraz na Kubie. Wśród jego laurów wymienić należy I nagrodę Akademii Muzycznej im. F. Chopina za „Arrampicatę”, II nagrodę Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie za „Winterreise”, nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za całość dokonań muzycznych, II nagrodę w V Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za „Recordationes de Christo moriendo”, II nagrodę w 27. Międzynarodowym Konkursie „Florilège Vocal de Tours” we Francji za Dwa motety wielkopostne i dwie III nagrody w Konkursie Kompozytorskim „Pro Arte” we Wrocławiu za Pieśni kościelne. Został też wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. św. Brata Alberta oraz Nagrodą Muzyczną Fryderyk 2007. Wykłada kompozycję na wielu instytucjach, w tym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Chile jako wizytujący profesor na Pontificia Universidad Católica de Chile w Santiago, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile w Santiago oraz Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación w Valparaíso. Jako czynny dyrygent jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”. Jego prace nagrano na ponad 110 albumach.

VADIM BRODSKI
Polski skrzypek urodzony w Kijowie na Ukrainie. Jest jednym z nielicznych skrzypków w historii, którzy mieli zaszczyt zagrać na słynnym instrumencie G. Guarneri del Gesù, należącym do N. Paganiniego. Na tym właśnie instrumencie grał podczas tournée po Włoszech z orkiestrą Simfonica di Savona w 1998 r. Mając 11 lat wystąpił jako solista z Orkiestrą Filharmonii Kijowskiej, wykonując koncert D. Kabalewskiego pod dyrekcją kompozytora. Uczeń O. Parchomienko i D. Ojstracha. Otrzymał pierwsze nagrody na wszystkich międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w których uczestniczył: H. Wieniawskiego (Polska 1977), N. Paganiniego (Włochy 1984), T. Vargi (Szwajcaria 1984). Sukces na Konkursie Wieniawskiego przyniósł artyście wiele koncertów w najlepszych salach całej Europy. Niestety, ówczesne władze radzieckie zabroniły wyjazdów zagranicznych młodemu skrzypkowi, dlatego nie mógł podróżować przez prawie pięć lat. W 1981 r. przeprowadził się do Polski. Nowojorski debiut w 1982 r. w Y-Hall zaowocował podpisaniem kontraktu z Musical Heritage Society, dla którego nagrał m.in. koncerty skrzypcowe J. Brahmsa, B. Bartóka, N. Paganiniego, P. Czajkowskiego, H. Wieniawskiego, C. Saint-Saënsa i J. Sibeliusa oraz 6 Sonat na skrzypce solo E. Ysaÿe’a. W latach następnych kontynuował działalność koncertową, występując z tak znakomitymi orkiestrami, jak: Filharmonia Moskiewska, Filharmonia Petersburska, Filharmonia Narodowa Ukrainy w Kijowie, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Orquesta Sinfónica Nacional w Meksyku, London Philharmonic, Jerusalem Symphony Orchestra, New Jersey Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande w Genewie. Zagrał też z orkiestrą symfoniczną w Sewilli z okazji otwarcia nowego Teatro de la Maestranza. Jako dyrygent podjął współpracę z Orkiestrą Radiową z Lugano (Szwajcaria). Współpracuje regularnie z włoską telewizją, dla której wraz z Orchestra Sinfonica Nazionale RAI nagrał koncerty skrzypcowe M. Brucha, L. van Beethovena, P. Czajkowskiego, N. Paganiniego, B. Bartóka i A. Vivaldiego. W 2004 r. DUX wydał nagrany przez artystę 3-płytowy album „Arcydzieła na skrzypce i orkiestrę”. Artysta często występuje w polskiej telewizji. Chętnie gra repertuar lżejszy; nagrał między innymi płyty z ragtime’ami S. Joplina, repertuarem The Beatles, kompozycjami C. Bollinga i K. Wileńskiego z zespołem Brodski Jazz Quartet. Wystąpił również jako aktor w komedii filmowej „To ja, złodziej” i w filmie „U Pana Boga w ogródku” w reż. J. Bromskiego. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Gra na skrzypcach G. Gagliano z 1747 r.

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Solistka Warszawskiej Opery Kameralnej, stale współpracuje z Operą Bałtycką w Gdańsku, gdzie śpiewa pierwszoplanowe role w operach W.A. Mozarta, P. Czajkowskiego, G. Verdiego czy I. Strawińskiego. Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej i kameralnej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego w Polsce i poza granicami kraju. W 2001 r. otrzymała Nagrodę im. Z. Rayzacherowej „dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej” na 11. Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jej repertuar obejmuje również muzykę współczesną. Prawykonania swoich kompozycji powierzali jej między innymi tacy kompozytorzy, jak P. Łukaszewski, B. Kowalski, G. Duchnowski. W listopadzie 2011 r. odbyła się w Operze Bałtyckiej prapremiera opery E. Sikory „Madame Curie”, w której artystka zaśpiewała partię tytułową. Zarówno przedstawienie, jak i główna rola zostały nagrodzone wieloma nagrodami. W 2013 r. nagrodą L’Orphée du Prestige Lyrique europejskiego stowarzyszenia L’Academie du Disque Lyrique uhonorowano DVD „Madame Curie” wydane przez firmę DUX. W 2015 r. taką samą nagrodę otrzymał dwupłytowy album „Musica Sacromontana IX – Pasquale Anfossi »Oratorio La morte di San Filipo Neri«” z udziałem śpiewaczki. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Brała udział w realizacji płyt. Wiele z nich zostało uhonorowanych nominacjami lub otrzymało Nagrodę Muzyczną Fryderyk. W 2007 r. ukazała się solowa płyta, wydana przez firmę DUX, na której wraz z pianistą, E. Wolaninem, Artystka prezentuje pieśni K. Szymanowskiego. Nagranie to zostało wyróżnione przez Akademię Fonograficzną dwiema nagrodami Fryderyk 2008, w kategoriach: Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka, Balet oraz Fonograficzny Debiut Roku.

Fot. M. Heller

lukaszewski male

Opublikowano: 06-02-2018
Joanna Dolecka

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1440966