Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 2.02.2018 | JUBILEUSZ PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

2.02.2018 | JUBILEUSZ PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

9 lutego zapraszamy na wyjątkowy koncert jubileuszowy kompozytora Pawła Łukaszewskiego. Chór przygotowany przez prof. V. Bielecką i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz wspaniali soliści: światowej sławy niezwykły skrzypek Vadim Brodski i uznana sopranistka Anna Mikołajczyk-Niewidział wystąpią tego dnia w Koncercie skrzypcowym D-dur Johannesa Brahmsa oraz w dwóch utworach Jubilata: „Neopolis Concerto” – koncercie na skrzypce i orkiestrę smyczkową oraz III Symfonii „Symphony of Angels” na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę. Koncert poprowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk.

 

9 LUTEGO 2018 PLAKAT

 

Paweł Łukaszewski obchodzi w tym roku dwa piękne jubileusze: pięćdziesięciolecie urodzin i dwudziestopięciolecie pracy artystycznej. Cieszymy się, że świętować je będzie w Operze i Filharmonii Podlaskiej! Patronat honorowy nad koncertem objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki.

 

Z omówień Magdaleny Gajl:

„Neopolis Concerto” – koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2017)
Prawykonywany dziś utwór jest pierwszym koncertem skrzypcowym Pawła Łukaszewskiego, choć nie pierwszym na instrument smyczkowy solo (na baryton, wiolonczelę solo, dzwony i orkiestrę smyczkową napisał „Elogium – pomordowanym w Katyniu”). Dwuznaczny tytuł „Neopolis Concerto”, odwołując się do nazwy zbiorowego adresata, szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra, budzi też skojarzenia z neapolitańską muzyką XVIII wieku, powstałą tam trzyczęściową formą i najczęstszą obsadą. Przejrzysta faktura orkiestry smyczkowej „Neopolis Concerto” nawiązuje do muzyki baroku długimi dźwiękami basowej podstawy, w której opadająca figura w partii wiolonczel przypomina chaconnę, barokową formę wyrazu, oswajającą z przemijaniem i śmiercią. Warstwę partii orkiestrowej wyższych smyczków budują zróżnicowane krótkie motywy oddzielane pauzami. Jedne przypominają Beethovenowski-Brahmsowski „motyw losu”, inne łkający hoquetus w utworach z XIII wieku, po który sięgali autorzy muzyki w naszych stuleciach, skarżąc się na kruchość ludzkiej kondycji.

III Symfonia „Symphony of Angels” na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę (2010)
Twórczość Pawła Łukaszewskiego jest monumentalna. Wielka jest poruszana przez kompozytora tematyka religijna, zgłębiająca prawdy wiary, apologizująca boski nakaz miłowania (II Symfonia „Spieszmy się kochać ludzi”) czy boskie miłosierdzie (IV „Symfonia miłosierdzia”). Uniwersalizmowi służą łacińskojęzyczne teksty, brzmieniowość nawiązująca do awangardy połowy XX wieku, reprezentowanej przez kompozytorów Młodej Francji z Olivierem Messiaenem na czele. Podobnie jak oni, Paweł Łukaszewski próbuje przywrócić muzyce jej pierwotne rytualne i sakralne znaczenie. Logiczną konsekwencją zgłębiania przez kompozytora przestrzeni Słowa jest wybór tematu jego trzeciej symfonii – „Symphony of Angels”. W angelologii motyw ten wiąże się ze Słowem jako boskim planem zbawienia. Utwór zadedykował kompozytor Aniołowi Stróżowi (to my Guardian Angel).

 

pawellukaszewski23copy male

 

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI urodził się w 1968 roku. Jest jednym z najmłodszej generacji polskich kompozytorów, specjalizujących się w muzyce sakralnej i chóralnej. Studiował kompozycję pod kierunkiem prof. M. Borkowskiego na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W 2000 r. zdobył stopień naukowy doktora, a w 2008 r. doktora habilitowanego w dziedzinie kompozycji. Jego prace wykonywano w całej Europie (w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Luksemburgu, Mołdawii, Monako, Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii, Watykanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Islandii i Malcie) a także w Argentynie, Chile, Chinach, Izraelu, Kanadzie, Korei Południowej, Peru, Urugwaju, Stanach Zjednoczonych oraz na Kubie. Wśród jego laurów wymienić należy I nagrodę Akademii Muzycznej im. F. Chopina za „Arrampicatę”, II nagrodę Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie za „Winterreise”, nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za całość dokonań muzycznych, II nagrodę w V Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za „Recordationes de Christo moriendo”, II nagrodę w 27. Międzynarodowym Konkursie „Florilège Vocal de Tours” we Francji za Dwa motety wielkopostne i dwie III nagrody w Konkursie Kompozytorskim „Pro Arte” we Wrocławiu za Pieśni kościelne. Został też wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. św. Brata Alberta oraz Nagrodą Muzyczną Fryderyk 2007. Wykłada kompozycję na wielu instytucjach, w tym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Chile jako wizytujący profesor na Pontificia Universidad Católica de Chile w Santiago, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile w Santiago oraz Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación w Valparaíso. Jako czynny dyrygent jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”. Jego prace nagrano na ponad 110 albumach.

VADIM BRODSKI
Polski skrzypek urodzony w Kijowie na Ukrainie. Jest jednym z nielicznych skrzypków w historii, którzy mieli zaszczyt zagrać na słynnym instrumencie G. Guarneri del Gesù, należącym do N. Paganiniego. Na tym właśnie instrumencie grał podczas tournée po Włoszech z orkiestrą Simfonica di Savona w 1998 r. Mając 11 lat wystąpił jako solista z Orkiestrą Filharmonii Kijowskiej, wykonując koncert D. Kabalewskiego pod dyrekcją kompozytora. Uczeń O. Parchomienko i D. Ojstracha. Otrzymał pierwsze nagrody na wszystkich międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w których uczestniczył: H. Wieniawskiego (Polska 1977), N. Paganiniego (Włochy 1984), T. Vargi (Szwajcaria 1984). Sukces na Konkursie Wieniawskiego przyniósł artyście wiele koncertów w najlepszych salach całej Europy. Niestety, ówczesne władze radzieckie zabroniły wyjazdów zagranicznych młodemu skrzypkowi, dlatego nie mógł podróżować przez prawie pięć lat. W 1981 r. przeprowadził się do Polski. Nowojorski debiut w 1982 r. w Y-Hall zaowocował podpisaniem kontraktu z Musical Heritage Society, dla którego nagrał m.in. koncerty skrzypcowe J. Brahmsa, B. Bartóka, N. Paganiniego, P. Czajkowskiego, H. Wieniawskiego, C. Saint-Saënsa i J. Sibeliusa oraz 6 Sonat na skrzypce solo E. Ysaÿe’a. W latach następnych kontynuował działalność koncertową, występując z tak znakomitymi orkiestrami, jak: Filharmonia Moskiewska, Filharmonia Petersburska, Filharmonia Narodowa Ukrainy w Kijowie, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Orquesta Sinfónica Nacional w Meksyku, London Philharmonic, Jerusalem Symphony Orchestra, New Jersey Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande w Genewie. Zagrał też z orkiestrą symfoniczną w Sewilli z okazji otwarcia nowego Teatro de la Maestranza. Jako dyrygent podjął współpracę z Orkiestrą Radiową z Lugano (Szwajcaria). Współpracuje regularnie z włoską telewizją, dla której wraz z Orchestra Sinfonica Nazionale RAI nagrał koncerty skrzypcowe M. Brucha, L. van Beethovena, P. Czajkowskiego, N. Paganiniego, B. Bartóka i A. Vivaldiego. W 2004 r. DUX wydał nagrany przez artystę 3-płytowy album „Arcydzieła na skrzypce i orkiestrę”. Artysta często występuje w polskiej telewizji. Chętnie gra repertuar lżejszy; nagrał między innymi płyty z ragtime’ami S. Joplina, repertuarem The Beatles, kompozycjami C. Bollinga i K. Wileńskiego z zespołem Brodski Jazz Quartet. Wystąpił również jako aktor w komedii filmowej „To ja, złodziej” i w filmie „U Pana Boga w ogródku” w reż. J. Bromskiego. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Gra na skrzypcach G. Gagliano z 1747 r.

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Solistka Warszawskiej Opery Kameralnej, stale współpracuje z Operą Bałtycką w Gdańsku, gdzie śpiewa pierwszoplanowe role w operach W.A. Mozarta, P. Czajkowskiego, G. Verdiego czy I. Strawińskiego. Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej i kameralnej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego w Polsce i poza granicami kraju. W 2001 r. otrzymała Nagrodę im. Z. Rayzacherowej „dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej” na 11. Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jej repertuar obejmuje również muzykę współczesną. Prawykonania swoich kompozycji powierzali jej między innymi tacy kompozytorzy, jak P. Łukaszewski, B. Kowalski, G. Duchnowski. W listopadzie 2011 r. odbyła się w Operze Bałtyckiej prapremiera opery E. Sikory „Madame Curie”, w której artystka zaśpiewała partię tytułową. Zarówno przedstawienie, jak i główna rola zostały nagrodzone wieloma nagrodami. W 2013 r. nagrodą L’Orphée du Prestige Lyrique europejskiego stowarzyszenia L’Academie du Disque Lyrique uhonorowano DVD „Madame Curie” wydane przez firmę DUX. W 2015 r. taką samą nagrodę otrzymał dwupłytowy album „Musica Sacromontana IX – Pasquale Anfossi »Oratorio La morte di San Filipo Neri«” z udziałem śpiewaczki. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Brała udział w realizacji płyt. Wiele z nich zostało uhonorowanych nominacjami lub otrzymało Nagrodę Muzyczną Fryderyk. W 2007 r. ukazała się solowa płyta, wydana przez firmę DUX, na której wraz z pianistą, E. Wolaninem, Artystka prezentuje pieśni K. Szymanowskiego. Nagranie to zostało wyróżnione przez Akademię Fonograficzną dwiema nagrodami Fryderyk 2008, w kategoriach: Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka, Balet oraz Fonograficzny Debiut Roku.

 

KUP BILET

 

Opublikowano: 02-02-2018
Joanna Głuszek

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1444366