Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 25.10.2017 | NAGRODY MARSZAŁKA

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

25.10.2017 | NAGRODY MARSZAŁKA

Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2016/2017 odbyła się 25 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Kultury. W uroczystościach wzięli udział artyści, dyrektorzy podlaskich placówek kultury, przedstawiciele samorządu. Nagrody wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Maciej Żywno. Kapituła nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego spośród piętnastu nominowanych, wybrała siedmiu laureatów.

To sopranistka, kameralistka, organizatorka wydarzeń artystycznych, pedagogowi wokalistyki Marlena Borowska – uhonorowana za 25 lat pracy na rzecz rozwoju sztuki muzycznej w województwie podlaskim, a nade wszystko w Suwałkach. Za całokształt dokonań artystycznych marszałkowską nagrodę otrzymał artysta plastyk, scenograf Teatru Lalki i Aktora Przemysław Filip Karwowski.

Aktorka Białostockiego Teatru Lalek Barbara Muszyńska – Piecka została uhonorowana za 50 lat pracy artystycznej. Za 35 lat pracy badawczej archeologicznej oraz za niezwykłe efekty tych badań zwłaszcza w okolicy Brańska, Tykocina i Białegostoku nagrodę marszałka otrzymała starszy Kustosz Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego Urszula Stankiewicz. Uhonorowani zostali również pedagog i „kustosz lokalnej pamięci” Tadeusz Szereszewski za całokształt dokonań w dziedzinie wychowania i edukacji patriotycznej, zachowanie pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, poeta białoruski , tłumacz, publicysta Wiktor Szwed – za całokształt dokonań twórczych, a także Aleksander Wasyluk – animator kultury- za działalność na rzecz promocji Prawosławia w kraju i za granicą, szczególnie za promocję wydarzenia „Kolory Prawosławia. Polska” w ponad 50 miejscach w piętnastu krajach świata.

- Już po raz osiemnasty podlaski świat kultury spotyka się na uroczystej gali wręczania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – mówił marszałek Jerzy Leszczyński otwierając uroczystość – Dzisiaj mamy zaszczyt uhonorować ludzi, których praca, pasja i twórczość promuje nasz region w kraju i poza jego granicami, a to pięknie służy rozwojowi naszej małej ojczyzny. W ciągu osiemnastu lat nagrodziliśmy już 76 osób szczególnie zasłużonych dla kultury Województwa Podlaskiego.

Wicemarszałek Maciej Żywno dziękując laureatom podkreślał, że „ludzie, którzy mają tak bogatą pasję, umiejętności i talent są wielkim bogactwem naszego regionu”.
Dziękował nie tylko laureatom, ale również osobom i instytucjom zgłaszającym kandydatów do Nagrody Marszałka
- To dzięki nim i dzięki szanownej Kapitule nagrody możemy przyczynić się do promowania wspaniałego dorobku ludzi kultury

Gala została uświetniona znakomitym występem sopranistki Marleny Borowskiej. Ponieważ jedną z laureatek jest znakomita aktorka BTL nie mogło zabraknąć akcentów lalkowych- na scenie zatańczyła świetlista marionetka animowana przez Matusza Tymurę. Natomiast dzieciaki z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku zaśpiewały piosenkę w języku białoruskim autorstwa Wikotra Szweda „My pierwszoklasiści”.

 

Źródło: Wrota Podlasia

Fot. M. Heller

27 opera 171025

Opublikowano: 26-10-2017
Joanna Dolecka

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1439442