Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 11.08.2017 | OIFP NA FESTIWALU "CHOPIN I JEGO EUROPA"

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

11.08.2017 | OIFP NA FESTIWALU "CHOPIN I JEGO EUROPA"

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej wystąpi w niedzielę 20 sierpnia podczas Festiwalu „Chopin i jego Europa 2017” na Scenie Wielkiej Opery Narodowej. Chór wraz z zespołem Europa Galante i solistami: Giovannim Meoni, Nadją Michael, Fabriziem Beggi, Giuseppem Valentino Buzzą, Marco Ciaponim, Valentiną Marghinotti, Federico Benettim wykona koncertową wersję opery Giuseppe Verdiego „Makbet”. Koncert poprowadzi Fabio Biondi, włoski dyrygent i skrzypek, który w 1990 r. założył zespół Europa Galante – najbardziej znany i nagradzany włoski zespół muzyki barokowej, a od 2005 r. jest dyrektorem artystycznym Stavanger Symphony Orchestra.

Chor OiFP 2

CHÓR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ

Powstał z inicjatywy prof. V. Bieleckiej i M. Nałęcz-Niesiołowskiego w marcu 2006 roku. Trzon stanowią artyści śpiewający przez wiele lat w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”, prowadzonym przez obecnego dyrygenta i kierownika artystycznego chóru – prof. V. Bielecką. Obecnie chór ma zaszczyt współpracować z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, uczestnicząc w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa”, podczas którego wraz z Europa Galante, włoskim zespołem instrumentalistów specjalizującym się w wykonaniach muzyki dawnej, pod batutą Maestro F. Biondiego, zaprezentował wersje koncertowe oper V. Belliniego „I Capuleti e i Montecchi” oraz „Norma”. Znakomitym efektem pracy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego są liczne koncerty oraz nagranie oratorium „Quo vadis” op. 13 na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną oraz organy F. Nowowiejskiego pod dyrekcją Ł. Borowicza. W latach 2009–2012 Zespół koncertował pod batutą współczesnego polskiego kompozytora Maestro K. Pendereckiego, z którym wykonał jego dzieła, m.in.: VII Symfonię „Siedem bram Jerozolimy”, VIII Symfonię „Pieśni przemijania”, „Polskie Requiem”. Współpraca ze Stowarzyszeniem im. L. van Beethovena zaowocowała nagraniami płytowymi oraz prezentacjami wersji koncertowych oper: „Euryanthe” C.M. von Webera, „Maria Padilla” G. Donizettiego z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Maestro Ł. Borowicza. Chór prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (odwiedził takie państwa jak: Belgia, Białoruś, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Ukraina, Włochy). Występuje w prestiżowych salach koncertowych oraz jest zapraszany do udziału w renomowanych festiwalach, m.in. w: Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i Jego Europa”, Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”. Repertuar Zespołu obejmuje programy muzyki chóralnej a cappella, oratoryjne, operowe, największe dzieła muzyki sakralnej, wykonywane we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi zespołami, m.in.: Europą Galante, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Narodowej oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Sinfonią Varsovią, Sinfonią Iuventus, orkiestrami Filharmonii Poznańskiej, Podkarpackiej, Łódzkiej i in. Zespół wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych, m.in.: K. Pendereckiego, S. Moryty, M. Małeckiego, M. Borkowskiego, P. Łukaszewskiego, J. Świdra, R. Twardowskiego, M. Bembinowa, J. Krutula, M. Fedorova. Dokonał wielu nagrań płytowych i radiowych. Został laureatem Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk” za album „Pieśni Kurpiowskie: Górecki, Moryto, Szymanowski” pod dyrekcją V. Bieleckiej w kategorii: Fonograficzny Debiut Roku (2009) oraz za album „Symphony of Providence” P. Łukaszewskiego z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział, A. Rehlis, J. Bręka, Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz Orkiestrą OiFP pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna (2016). Płyta „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” Pawła Łukaszewskiego z udziałem solistów: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Maciej Nerkowski, Chóru i Chóru Dziecięcego oraz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego zdobyła Fryderyka 2017 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki zespół został uhonorowany przez Marszałka Województwa Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego (2017). Oprócz licznych prezentacji artystycznych związanych z wykonawstwem muzyki a cappella oraz wokalno-instrumentalnej, występuje jako zespół chóralny, dysponujący umiejętnościami w zakresie ruchu scenicznego, aktorstwa oraz układów choreograficznych m.in.: dotychczas – w operach S. Moniuszki „Straszny dwór”, G. Verdiego „Traviata”, W.A. Mozarta „Czarodziejski flet” i G. Bizeta „Carmen”, a także w musicalach Ch. Williamsa „Korczak”, J. Bocka „Skrzypek na dachu” i A. Lloyda Webbera „Upiór w operze”, a obecnie – w operetce J. Straussa (syna) „Zemsta nietoperza”.

VIOLETTA BIELECKA
Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz. Studiowała dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. prof. J. Boka i R. Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka i były pracownik Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2000 r. otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych z rąk Prezydenta RP. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (1999–2005 kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej, obecnie kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Artystycznej; 2005–2012 Prodziekan Wydziału). Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała tam Chórem Żeńskim ZSM „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). W latach 1995–2017 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”. Była inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych warsztatów młodzieży polskiej i polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju. Prowadzi bogatą działalność koncertową; odbyła liczne tournée w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Francja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Mołdawia). W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Do współpracy zaproszono ją ponownie 2015 roku do przygotowania premiery opery S. Moniuszki „Straszny dwór”. Chóry prowadzone przez nią zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Uhonorowana Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej (2017), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” nadanym przez Rektora prof. dra hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990). W 2013 r. odebrała w Poznaniu Nagrodę im. J. Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej. W 2015 r. powołana została do komisji do spraw przyznawania Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

EUROPA GALANTE
Zespół wykonujący muzykę barokową. Założony w 1990 r. przez Fabio Biondiego, włoskiego dyrygenta i skrzypka. Europa Galante szybko zyskał rangę najbardziej znanego i nagradzanego włoskiego zespołu muzyki barokowej. Był zapraszany do występów w najważniejszych salach koncertowych świata, takich jak La Scala, Accademia di Santa Cecilia, Suntory Hall, Concertgebouw, Royal Albert Hall, Musikverein, Lincoln Center i Sydney Opera House. Pierwsze nagranie Europa Galante, album z koncertami Vivaldiego, otrzymało wenecką nagrodę Premio Cini i Choc de la Musique. To tylko dwa z licznych wyróżnień osiągniętych przez zespół. Do pozostałych należą m. in. nagrody Diapason d'Or de l'Année in France, RTL, Prix du Disque. W 2006 r. nagranie "Bajazeta" Vivaldiego otrzymało nominację do nagrody Grammy.

FABIO BIONDI
Dyrygent i skrzypek. Międzynarodową karierę rozpoczął w wieku 12 lat, występując z orkiestrą symfoniczną RAI. Jako szesnastolatek został zaproszony przez wiedeńską Musikverein do wspólnego wykonania "Koncertów skrzypcowych" Bacha. Od tego czasu koncertował z zespołami Cappella Real, Musica Antiqua Wien, Seminario Musicale, La Chapelle Royale i Les Musiciens du Louvre, wykonującymi muzykę barokową na instrumentach z epoki.
W 1990 Biondi założył Europa Galante, który błyskawicznie stał się najbardziej znanym i nagradzanym włoskim zespołem wykonującym muzykę barokową. Ich grę podziwiała publiczność najsłynniejszych sal koncertowych, takich jak: La Scala, Accademia di Santa Cecilia, Suntory Hall, Concertgebouw, Royal Albert Hall, Musikverein, Lincoln Center i Sydney Opera House. Artysta wraz z zespołem otrzymał wiele nagród, w tym: Diapasons d'Or, Diapason d'Or de l'Année in France, RTL, Prix du Disque. W 2006 r. nagranie "Bajazeta" Vivaldiego otrzymało nominację do nagrody Grammy.
Od 2005 r. jest dyrektorem artystycznym Stavanger Symphony Orchestra. Fabio Biondi gra na skrzypcach Goffredo Cappy z 1690 r. i Carlo Ferdinando Gagliano z 1766 r., udostępnionych mu przez fundację Salvatore Cicero w Palermo.
W 2010 i 2016 roku artysta wystąpił w Warszawie podczas festiwalu "Chopin i jego Europa".

Fot. M. Heller

Opublikowano: 11-08-2017
Joanna Dolecka

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1453051