Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 21.07.2017 | JESZCZE PRZEZ TYDZIEŃ MOŻNA OGLĄDAĆ PRACE RYSZARDA LECHA

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

21.07.2017 | JESZCZE PRZEZ TYDZIEŃ MOŻNA OGLĄDAĆ PRACE RYSZARDA LECHA

Jeszcze przez tydzień można w Sali Wystawowej OiFP oglądać znakomitą wystawę Ryszarda Lecha – cenionego na świecie polskiego artysty, prekursora malarstwa pikselowego. Ekspozycja jest czynna do 30 lipca 2017 roku. Wystawie towarzyszy wydany przez kuratora, Zbigniewa Janasika, album twórczości Ryszarda Lecha, który można zakupić w promocyjnej cenie 20 złotych.

 

Motyw indyjski 53x53 cm 

 

„Historia sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku nie jest rozdziałem zamkniętym. Wraz z oddalaniem się w czasie, okres ten bez wątpienia będzie wielokrotnie analizowany przez teoretyków i historyków sztuki. Zapewne będziemy mieli do czynienia z weryfikacją wartości, tworzeniem nowych interpretacji, ocen i z ustaleniem nowego porządku” – tak rozpoczął recenzję o twórczości Ryszarda Lecha prof. Jan Pamuła. Malarstwo Ryszarda Lecha to niezwykłe zjawisko na gruncie sztuki polskiej, uważany jest on bowiem za twórcę malarstwa pikselowego. Fenomen jego malarstwa polega na niezwykle oryginalnym połączeniu języka geometrii z realistycznym pejzażem, co przy zastosowaniu własnej technologii malowania skutkuje indywidualnym, rozpoznawalnym, a jednocześnie niepowtarzalnym stylem. To on pierwszy w sztuce wymyślił piksele, zanim powszechnie pojawiły się w komputeryzacji.

W 1984 roku Ryszard Lech uznany został za najciekawszą indywidualność Salonu Wiosennego ‘84, a krytyk sztuki Jerzy Jurczyk wówczas napisał: „Fenomen Lecha polega na bardzo oryginalnym połączeniu realizmu pejzażowego z językiem geometrii. Twórczość Ryszarda Lecha jest zjawiskiem osobliwym. Widz w pierwszej chwili jest zdetonowany tym, co ogląda. Sztuka punktu odniesienia – klucza, przy pomocy którego można by otworzyć wieko, pod którym kryje się sens sztuki. Ale to jest trudne. Bo kto tak maluje? Może kompozycje przedstawiające Paryż Bernarda Buffeta. Architektura miasta i ani jednej postaci ludzkiej, zarówno u jednego, jak i drugiego”.

W 2013 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku przywróciło pamięć o artyście, organizując dużą retrospektywną wystawę jego twórczości, włączając jego dzieła do dóbr kultury narodowej. Twórczość Ryszarda Lecha zasługuje na wyjątkowe uznanie, stąd też prezentacje jego pikselowego świata w kraju i zagranicą. W 2016 roku jego twórczość pokazano w Mediolanie w Galerii Hernandez, a na przełomie czerwca i lipca 2017 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Ryszard Lech (1927–2005) – malarz, grafik, rysownik. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. T. Kulisiewicza. Oryginalność i unikalność jego malarstwa zasługuje na najwyższe uznanie. Wielokrotny uczestnik słynnych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych spotkań artystów i teoretyków sztuki w Osiekach, gdzie kształtowała się polska awangarda plastyczna drugiej połowy XX wieku. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych. Prace artysty znajdują się w większości muzeów w Polsce. Niektóre wzbogacają zasoby muzealne Niemiec, Rosji i Ukrainy. Wiele jego prac znajduje się w prywatnych kolekcjach rozsianych po całym świecie.

Wystawie towarzyszy wydany przez kuratora, Zbigniewa Janasika, album twórczości Ryszarda Lecha, który można zakupić w promocyjnej cenie 20 złotych. Informacji na temat wydawnictwa udziela Joanna Głuszek. Prosimy o kontakt telefoniczny: (85) 306 75 16 lub osobisty w pokoju nr 311.

 

Opublikowano: 21-07-2017
Joanna Głuszek

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1453018