Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

TRZECIA SCENA: TEATR STU 'WĘDROWANIE WG ST. WYSPIAŃSKIEGO WESELE, WYZWOLENIE, AKROPOLIS'  -  13 i 14 MAJA  -  TEATR STU 'WĘDROWANIE WG ST. WYSPIAŃSKIEGO WESELE, WYZWOLENIE, AKROPOLIS' 

Dyrekcja

 

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok