Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

CARMEN G. BIZETA, PREMIERA 25 WRZEŚNIA – BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!                                            CARMEN G. BIZETA, PREMIERA 25 WRZEŚNIA – BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!

Dyrekcja

 

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

    

 

 
 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok

Liczba wizyt na stronie: 1443665