Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

TRZECIA SCENA: MAZOWSZE – 21 i 22 KWIETNIA, ‘MINUS DWA’ POLSKIEGO TEATRU TAŃCA – 29 KWIETNIA, TEATR STU 'WĘDROWANIE WG ST. WYSPIAŃSKIEGO WESELE, WYZWOLENIE, AKROPOLIS' – 13 i 14 MAJA

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

 

 
 
 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok