Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

GRZEGORZ TURNAU Z ZESPOŁEM 14 LUTEGO  |  TOUCH OF IRELAND 8 MARCA  |  GRZEGORZ TURNAU Z ZESPOŁEM 14 LUTEGO  |  TOUCH OF IRELAND 8 MARCA

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok