Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

CZARODZIEJSKI FLET – MAJ, CZERWIEC 2015, OSTATNIE BILETY W SPRZEDAŻY! | 26-28 CZERWCA HALFWAY FESTIVAL BIAŁYSTOK 2015 | CZARODZIEJSKI FLET – MAJ, CZERWIEC 2015, OSTATNIE BILETY W SPRZEDAŻY!

Dyrekcja

 

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok