Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA!                                                                  SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA!

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok