Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA!                                                                  SKRZYPEK NA DACHU – PREMIERA JUŻ 28 WRZEŚNIA!

Dyrekcja

 

Roberto Skolmowski pełnił obowiązki Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku do dnia 13 sierpnia 2014 roku.

Pełniącym obowiązki dyrektora instytucji jest obecnie Damian Tanajewski.

 

 

 

Sponsorzy

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok