Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

HEY UNPLUGGED 14 PAŹDZIERNIKA W OPERZE     |     TRZECIA SCENA – PRZESTRZEŃ PRZEŻYĆ I INSPIRACJI     |     HEY UNPLUGGED 14 PAŹDZIERNIKA W OPERZE

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok