Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

TRZECIA SCENA: TOUCH OF IRELAND ‘THE STORM’ – 8 MARCA, KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU – 19 MARCA, PROJEKT GRECHUTA AKUSTYCZNIE – 22 MARCA

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

 

 
 
 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok