Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

NADZWYCZAJNA GALA NOWOROCZNA Z ALEKSANDRĄ KURZAK 11 STYCZNIA 2015    |    NADZWYCZAJNA GALA NOWOROCZNA Z ALEKSANDRĄ KURZAK 11 STYCZNIA 2015

Dyrekcja

 

 Pełniący obowiązki  Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Damian Tanajewski

 

 

Sponsorzy

 

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok