Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - 19.02.2018 | SUPRASKA ODSŁONA "CYGANERII"

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

19.02.2018 | SUPRASKA ODSŁONA "CYGANERII"

W niedzielę Opera i Filharmonia Podlaska była gościem Radosława Dobrowolskiego, burmistrza Supraśla oraz Adama Jakucia, dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Najlepsze głosy współczesnej sceny operowej: Rafał Bartmiński, Szymon Komasa, Patryk Rymanowski, Krzysztof Szyfman oraz towarzysząca im pianistka Tetyana Dranchuk, występujący w białostockiej inscenizacji „Cyganerii” G. Pucciniego w reż. M. Sartovej przybliżali piękno i kunszt jednej z najpiękniejszych oper. Na występ artystów i rozmowę z nimi tłumnie przybyli supraślanie. Spotkanie było okazją do porozmawiania z artystami, zadania im pytań i bliższego poznania operowego świata.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Operą i Filharmonią Podlaską a miastem Supraśl było to pierwsze z cyklu spotkań ze sztuką operową.
Dziękujemy, czekamy i zapraszamy na kolejne.

 


Fot M. Heller

14 opera 180218

Published: Monday, 19 February 2018 11:05
Written by Joanna Dolecka

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok

Liczba wizyt na stronie: 1442569